poniedziałek, 26 listopad 2018

„Biała Wstążka „ STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET w naszym mieście

Fot. Straż Miejska w Ełku. Strażnicy zaangażowali się w akcję na ulicach Ełku. Fot. Straż Miejska w Ełku. Strażnicy zaangażowali się w akcję na ulicach Ełku.

25 listopada po raz szósty, ruszyła kampania „Biała Wstążka „ STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET w naszym mieście. Kampania potrwa 16 dni, do 10 grudnia br. Realizowana jest w ramach projektu „Rodzina- dobre relacje”, Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Edycja 2018, dofinansowa jest  przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 - Idea „Białej Wstążki”, ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy, a także zobowiązaniem, że nie będziemy stosować, akceptować lub milczeć na temat przemoc. Jedynie wspólne działania przyniosą wymierne efekty. Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu oraz działań w trakcie Kampanii dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku przy ulicy Piłsudskiego 8, tel. 87 732 67 22 oraz na stronie internetowej https://www.facebook.com/KampaniaBialaWstazkaElk

Dziś (26.11) pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ełku, strażnicy miejscy i wolontariusze rozdawali białe róże, białe wstążeczki oraz elementy promujące Kampanię "Biała Wstążka" 2018 STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET. Można było ich spotkać przed Urzędem Miasta Ełku, Ełckim Centrum Kultury oraz w galerii "Brama Mazur i "Tu i Teraz". Kampania "Biała Wstążka" to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy.

Fot. Straż Miejska w Ełku

straz3

 46690045 1027232280789419 1280974077636378624 n