czwartek, 22 listopad 2018

Remonty elewacji ełckich budynków 2018

Miasto we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi realizuje inwestycje i remonty, których celem jest przede wszystkim poprawa warunków jakości życia mieszkańców, ale również zmiana wizerunku poszczególnych budynków i kamienic, które stają się wizytówką naszego miasta. W tym roku inwestycją objęto 12 budynków, a koszt prac wyniósł ponad 2,6 mln zł. Remonty elewacji budynków powodują również oszczędności energetyczne w związku z dociepleniem ścian.

Wideo

 

remontttt

Kamienica ul. Armii Krajowej 27 

remontkamienic 2

Kamienica ul. Czarna 1 

remontkamienic 3

Kamienica ul. Armii Krajowej 33

remontkamienic 1