piątek, 10 styczeń 2020

Ełckie licea i technika wysoko w rankingu „Perspektyw” 2020, w skali wojewódzkiej

Fot. LO Fot. LO

Ranking "Perspektyw" od wielu lat pokazuje te polskie szkoły średnie, które mogą pochwalić się edukacją na najwyższym poziomie. Tegoroczne "Perspektywy" 2020 przyniosły znowu dobre wiadomości ełckiemu LO.

Ranking Perspektyw ukazuje się co roku od 2000 roku. Wskazuje na  szkoły, w których warto się uczyć. Z tabel publikowanych na stronie internetowej miesięcznika dowiemy się, która szkoła od lat utrzymuje się w czołówce, która spada, a która z roku na rok awansuje w zestawieniu.

Szkoły zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. 

Nalepszym liceum ogólnokształcącym w Polsce według rankingu jest Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Najlepszym - Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie.

Cały ranking wojewódzki licea - klik 

Cały ranking wojewódzi technika - klik