piątek, 17 styczeń 2020

Odpracuj dług względem Miasta!

Najemcy lokali z mieszkaniowego zasobu miasta Ełku mogą odpracować swój dług. Osoby, które z różnych przyczyn życiowych zalegają ze spłatą zadłużenia w zajmowanych mieszkaniach znajdujących się w zasobach miasta, mogą wykonując różne prace porządkowe rozliczyć się ze swoich zobowiązań. W roku 2019 zadłużenie anulowało 26 rodzin, na łączną kwotę ponad 100 tys. zł. 

Miejski program, dzięki któremu istnieje szansa całkowitego lub częściowego anulowania zadłużenia, realizowany jest w Ełku od maja 2012 r.     

W 2019 roku z tej formy odpracowania zaległości skorzystało łącznie 26 rodzin, na kwotę ponad 100 tys. zł. Natomiast od maja 2012 r. do końca grudnia 2019 r. skorzystało z niego 157 rodzin odpracowując dług na łączną kwotę ponad 1 mln 200 tys. zł.

O zmianę spłaty zadłużenia czynszowego mogą ubiegać się najemcy lokali z mieszkaniowego zasobu miasta Ełku, których zobowiązanie finansowe przekracza 2 tys. zł.

Istnieje również możliwość rodzinnego (tylko osoby pełnoletnie) odpracowania długu.

Osoby decydujące się na taką formę rozliczenia nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Stawka, zgodnie z zarządzeniem wynosi 10 zł za godzinę. Nie są zatrudniane na podstawie umowy o pracę lecz na zasadzie umowy świadczeń rzeczowych.

Zakres świadczeń rzeczowych obejmuje m.in.:

·         sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy,

·         grabienie i usuwanie liści,

·         sprzątanie i odśnieżanie chodników,

·         czyszczenie tablic informacyjnych,

·         sprzątanie klatek schodowych w budynkach komunalnych,

·         inne prace eksploatacyjne (naprawy, malowanie itp.).

Uwaga mieszkańcy! Warunkiem przystąpienia do tej formy odpracowania zaległości jest wnoszenie bieżącej opłaty za media (czyli: wodę, ścieki, centralne ogrzewanie) oraz złożenie pisemnego wniosku o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego.

Rodziny zajmujące mieszkania komunalne coraz częściej decydują się na taką formę rozliczenia zobowiązań finansowych z tytułu opłat czynszowych.

Największy dług, jaki odpracowała wspólnie cała rodzina wynosił ok. 32 000 zł.

Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego UM Ełku, tel. 87 732 62 21.