piątek, 23 listopad 2018

„Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie..."

W piątek 23 listopada odbyło się pierwsze posiedzenia Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023. Obrady zainaugurował Idzi Henryk Podwojski, jako najstarszy wiekiem radny. Ślubowanie złożyło 23 radnych rozpoczynających kadencję. Podczas spotkania odbyło się także zaprzysiężenie Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej - Jolanta Wilczyńska wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze, po czym nastąpił uroczysty moment ślubowania.

- „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Po ślubowaniu przedstawiciele poszczególnych ugrupowań przedstawili propozycję swoich kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady Miasta Ełku: Andrzej Surynt – Dobro Wspólne, Włodzimierz Szelążek - Koalicja Obywatelska, Rafał Karaś -  Prawo i Sprawiedliwość.

Podczas trzech głosowań nie udało się wyłonić przewodniczącego. W pierwszym głosowaniu zadecydowała za mała przewaga głosów ( najwięcej głosów – 11 uzyskał Andrzej Surynt). W drugim głosowaniu na przewodniczącego brało udział dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów - Andrzej Surynt (11) oraz Włodzimierz Szelążek (8). Tym razem także nie udało się wybrać przewodniczącego. Rozwiązanie miało przynieść trzecie głosowanie, w którym brał udział już tylko jeden kandydat - Andrzej Surynt, nie uzyskał on jednak wymaganej większości głosów (zyskał 11). Dziś (3 grudnia) kolejna sesja oraz wybór przewodniczącego Rady Miasta. 

W kadencji 2018-2023 w Radzie Miasta zasiadają: Ada Lewandowska, Wisowaty Bogusław, Przygodziński Marcin, Kemicer Nikodem, Wolna Aneta, Surynt Andrzej, Awramik Ewa, Tyszkiewicz Michał Zdzisław, Klimowicz Robert, Karpienia Piotr, Sawczyński Mirosław, Wojciechowska Anna, Wiloch Krzysztof, Dracewicz Dariusz, Dzienisiewicz Ireneusz,Górski Hubert, Szelążek Włodzimierz, Dobkowski Adam, Podwojski Idzi, Bartoszewicz Adam, Wesołowski Robert, Cegiełka Łukasz oraz Karaś Rafał.