czwartek, 31 sierpień 2023

Przebudowa ulicy Sikorskiego po nowym roku

Fot. elk.pl Fot. elk.pl

Prezydent Ełku podpisał umowę z wykonawcą przebudowy ulicy Sikorskiego. Prace obejmą m.in. budowę dwóch rond, które powstaną na wysokości ul. Piłsudskiego i Gdańskiej. Nowa infrastruktura drogowa usprawni ruch na ulicy Sikorskiego, przy której mieszczą się m.in. liczne placówki oświatowe. Prace rozpoczną się po przywróceniu ruchu w obrębie nowego wiaduktu przy ul. Dąbrowskiego. Dofinansowanie to 95 % wartości inwestycji.

Ulica Sikorskiego to strategiczna ulica na terenie Ełku, komunikująca ełckie osiedla z centrum miasta i licznymi placówkami oświatowymi, położonymi w jej obrębie. Potrzeba rozbudowy infrastruktury drogowej przy ul. Sikorskiego była dostrzegana od dłuższego czasu. Chęć podniesienia poziomu bezpieczeństwa, usprawnienia ruchu drogowego oraz pozyskane dofinansowanie, doprowadzą do realizacji ważnej inwestycji dla naszego miasta. 

30 sierpnia w miejskim ratuszu odbyło się spotkanie, podczas którego prezydent Ełku podpisał umowę z przedstawicielem firmy STRABAG na przebudowę ul. Sikorskiego, na odcinku od przejścia dla pieszych przed skrętem w ul. Warszawską (od strony skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego) do przejazdu linii kolejowej nr 38 relacji Ełk- Korsze, o łącznej długości około 900 m. W trakcie spotkania obecni byli także poseł na Sejm RP Wojciech Kossakowski, zastępca prezydenta Ełku Mirosław Hołubowicz, skarbnik miasta Jarosław Wróbel, przedstawicielka firmy STRABAG Sp. z o.o., będącej wykonawcą inwestycji, a także przewodnicząca rady nadzorczej Zespołu Inwestycji, który będzie w imieniu miasta prowadził inwestycję.

Udało się wyłonić wykonawcę za cenę niższą niż to wynikało z kosztorysu. Wartość dofinansowania to aż 95 % całego kontraktu, 5 % dokładamy z naszego budżetu. Inwestycja będzie realizowana w ciągu 550 dni od 1 stycznia. Główne prace na tej ulicy rozpoczną się w momencie, kiedy będzie otwarty wiadukt w ulicy Dąbrowskiego. Chodzi o to, by nie stwarzać warunków do dodatkowych utrudnień komunikacyjnych w mieście. (…) Realizacja upłynni ruch na ulicy, która komunikuje centrum miasta z kilkoma osiedlami. – powiedział prezydent Tomasz Andrukiewicz. 

Prace obejmują:

-        wykonanie ulicy o szerokości 7 m (tak jak dotychczas), w obrębie skrzyżowań zostanie zwiększona,

-        wykonanie chodników o szer. od 1,5 m do 2,5 m, 

-        wykonanie drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowy. 

W ramach umowy wybudowane zostaną dwa ronda. Pierwsze z nich czterowlotowe w kształcie „ósemki” powstanie w miejscu skrzyżowań z ulicami: Warszawską i Piłsudskiego. Drugie trójwlotowe z przejezdną wyspą centralną będzie zlokalizowane na skrzyżowaniu z ul. Gdańską. 

Przedmiot umowy obejmuję także m.in.:

-        budowę kanału technologicznego wraz z monitoringiem,

-        przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej,

-        przebudowę i budowę sieci oświetlenia ulicznego,

-        przebudowę i budowę sieci wodociągowej,

-        przebudowę i budowę sieci gazowej,

-        przebudowę sieci ciepłowniczej,

-        przebudowę sieci telekomunikacyjnych. 

Szczegółowy zakres robót do wykonania przedstawiają projekty budowlane oraz projekty techniczne.

Koszt inwestycji: 26 149 180,79 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych stanowiące 95 % wartości inwestycji.

Termin realizacji wynosi 550 dni liczonych od 1 stycznia 2024 r., czyli całość inwestycji zostanie ukończona w połowie 2025 r. 

Prace na ulicy Sikorskiego rozpoczną się po uruchomieniu ruchu w obrębie wiaduktu przy ul. Dąbrowskiego, by zapobiec dodatkowym utrudnieniom komunikacyjnym na terenie miasta. 

Źródło: ełk.pl