wtorek, 02 lipiec 2024

Działania mające na celu zmniejszenie odoru

Fot. Eko Mazury Fot. Eko Mazury

Działania Przedsiębiorstwa „Eko Mazury” na rzecz redukcji uciążliwości odorowych w Ełku.
 
W związku z powracającym problemem uciążliwości odorowych, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko Mazury” Sp. z o. o. przedstawiło zaplanowane działania mające na celu zmniejszenie potencjalnie generowanego przez zakład odoru.
 
W celu zniwelowania odoru oraz poprawy jakości życia mieszkańców miasta i gminy Ełk Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko Mazury” Sp. z o. o.  zrealizowało i zaplanowało następujące działania:
 
Zrealizowano m.in.:
• zakupiono mobilną zamgławiarkę neutralizująca nieprzyjemne zapachy i dezodoryzująca powietrze
• czynna kwatera odpadów balastowych:
− na wszystkich 16 studniach odgazowujących wymieniono biofiltry
− zrealizowano tzw. „wapniowanie” w celu regulacji pHskładowanego materiału
− wykonano przegląd i czyszczenie instalacji odciekowej kwatery odpadów balastowych
− wokół studni odgazowujących wykonano gruntowne ekrany adsorpcyjne z materiałów mineralno-bioologicznych
− na studniach rewizyjnych wykonano biofiltry zewnętrzne
 
Zaplanowano m.in.:

  • podpisano umowę na wykonanie stałej bariery antyodorowej(planowany termin zakończenia prac do 30 sierpnia 2024 r)
  • realizowana jest czynna rekultywacja na nieeksploatowanej części kwatery odpadów balastowych
  • montaż biernych systemów odgazowujących na 6 studniach odgazowujących
  • rozpoczęto wymianę wkładu filtra biologicznego, pochłaniającego i dezodoryzującego powietrze z hali kompostowni
  • nawiązano współpracę z ekspertem w dziedzinie gospodarki odpadami, wpływu inwestycji na środowisko, rekultywacji środowiska, a także biologicznej eksploatacji składowisk.

IMG 2676

IMG 2677