piątek, 23 listopad 2018

Tomasz Andrukiewicz złożył ślubowanie i po raz kolejny objął urząd Prezydenta Miasta Ełku

Wideo