środa, 05 kwiecień 2023

Szpital Miejski w Ełku wyposażony zostanie w nowoczesny i energooszczędny sprzęt medyczny

Fot. ProMedica Ełk Fot. ProMedica Ełk

Szpital Miejski w Ełku wyposażony zostanie w nowoczesny i energooszczędny sprzęt medyczny w ramach projektu, którego celem jest podniesienie jakości świadczeń z zakresu rehabilitacji kardiologicznej oraz bezpieczeństwa pacjentów. Kwota dofinansowania zakupu wynosi ponad 1,6 mln zł.

Logo artykułu

„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. podpisała z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, umowę na dofinansowanie Projektu pn. „Doposażenie Szpitala „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. celem wzmocnienia systemu ochrony zdrowia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest: podniesienie jakości świadczeń z zakresu rehabilitacji kardiologicznej oraz bezpieczeństwa pacjentów w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., w celu podjęcia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz zwiększenia odporności, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.

Cele szczegółowe projektu to:

- poprawa ogólnej wydolności fizycznej oraz samopoczucia pacjentów,

- podjęcie specjalistycznego leczenia pacjentów,

- zwiększenie skuteczności świadczeń opieki zdrowotnej,

- zwiększenie liczby wykonywanych procedur medycznych w celu zmniejszenia liczby osób oczekujących na zabiegi,

- poprawa warunków pracy lekarzy i pracowników,

- skrócenie czasu hospitalizacji,

- minimalizacja powikłań spowodowanych chorobą, odbudowa utraconych funkcji i jak najszybszy powrót do życia codziennego oraz poprawa jakości jego życia,

- zapobieganie zakażeniom szpitalnym poprzez zakup nowoczesnej infrastruktury do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu medycznego.

W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny, energooszczędny sprzęt medyczny i wyposażenie dedykowane do:

  1. Bloku Operacyjnego w postaci: optyk laparoskopowych (2 szt.) oraz innowacyjnego zestawu do laparoskopii z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowej (ICG). Technologia ta jest nieoceniona przy wykrywaniu komórek nowotworowych, gdyż doskonale uwidocznia chore tkanki, co pozwala precyzyjnie określić zakres zabiegu operacyjnego, a co za tym idzie ograniczyć do minimum ilość niepożądanych zdarzeń, np. nie ma konieczności usuwania wszystkich węzłów chłonnych w rejonie narządu zaatakowanego przez nowotwór, co do tej pory wiązało się z powikłaniami; 
  2. Centralnej Sterylizatorni: zakupiony sprzęt będzie w takim zaawansowaniu technologicznym, że w przeciągu kilku lat nie będzie trzeba go wymieniać;
  3. Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej: zakup sprzętu stanowi wsparcie w zakresie zwiększenia dostępu do rehabilitacji kardiologicznej oraz umożliwi zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej;
  4. Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego/ Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Ponadto w ramach ww. projektu przewidziana jest refundacja kosztów poniesionych w latach poprzednich na zakup - do Pracowni Mikrobiologicznej - systemu do testów w kierunku SARS-CoV-2 oraz wymazów przesiewowych przy kwalifikacji pacjentów.

Wartość projektu ogółem: 1.999.982,27 zł, w tym dofinansowanie w wysokości: 1.617.985,66 zł, wkład własny w wysokości: 381.996,61 zł.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.

 

źródło: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.