środa, 24 listopad 2021

Ełk samorządem wzorowo opiekującym się zabytkami - dbającym o dziedzictwo

Fot. elk.pl Fot. elk.pl

Miasto Ełk znalazło się wśród laureatów konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”, którego organizatorami są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków. Nagroda została przyznana za realizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,  prowadzoną ewidencję ochrony zabytków oraz wszelkie działania realizowane w tym zakresie. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 22 listopada w Warszawie.

ca21d5ec718f36e00078f29ddcc93d72

Koordynatorem ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa” jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Nadrzędnym jego celem jest uwrażliwienie samorządów na potrzebę wdrożenia Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami oraz zachęcanie do podejmowania inicjatyw zmierzających do zachowania i przekazania kolejnym pokoleniom zasobu dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Kapituła konkursu oceniła zgłoszenia w 3 kategoriach konkursowych: duże i średnie gminy miejskie, małe gminy miejskie, oraz gminy miejsko-wiejskie i wiejskie. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury zdecydowało się wyłonić 2 laureatów i przyznać 4 wyróżnienia.

Miasto Ełk zostało laureatem w kategorii duże i średnie gminy miejskie. Zdaniem Jury miasto wnikliwie przeanalizowało zasób swojego dziedzictwa kulturowego i wzorowo wypełniło ustawowy obowiązek opieki nad zabytkami. Miasto dostrzegło tkwiący w tym zasobie potencjał i skutecznie wykorzystało go dla rozwoju społecznego, ekonomicznego i tożsamościowego miasta. Dobrze zaprojektowane i konsekwentnie realizowane zadania pozwoliły na przywrócenie miastu i mieszkańcom unikalnych zabytkowych przestrzeni, takich jak zaadaptowana na potrzeby muzeum stacja kolei wąskotorowej. Istotną cechą działań podjętych w Ełku jest włączenie  w realizację założeń Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami społeczności miasta. Dzięki temu mieszkańcy stanowią nie tylko odbiorców, ale także inicjatorów i twórców licznych imprez nawiązujących do lokalnej historii i tradycji. Jury szczególnie doceniło fakt, że samorząd dostrzegł potrzebę stworzenia miejskiego systemu ochrony dziedzictwa, który zakłada podejmowanie długofalowych  i kompleksowych działań rewitalizacyjnych, remontowo-konserwatorskich i monitorujących oraz stworzenie systemu dotacji.

Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował dla laureatów konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa” nagrodę specjalną, jaką są nagrania wideo promujące dziedzictwo kulturowe danych miast i gmin. Wśród zwycięzców znalazł się również Ełk, w którym zostały zrealizowane zdjęcia do filmu o ełckich zabytkach. W historię miasta widzów wprowadza Maciej Kurzajewski, dziennikarz i prezenter telewizyjny.

Fot. elk.pl

0afee5253a18d07d15b18974cada2f1c