środa, 10 kwiecień 2019

Dowódca Wojsk NATO o codzienności i naszym mieście Ełku

 Wideo

Pokaz sprzętu, który odbył się w Ełku 10 kwietnia 2019 r. 

Wywiad z LTC Andrew Gallo – dowódcą Wojsk NATO stacjonujących w Bemowie Piskim w pobliżu Ełku. The Interview with LTC Andrew Gallo – Commander of the NATO Troops.

Jak długo służy Pan w wojsku? How long are you in the Army?

42348e764695c84305f73aecbc856a9a

fot. arch. https://www.2cr.army.mil/

Służę w Armii Amerykańskiej od prawie 20 lat. Wstąpiłem do Armii jako Oficer po ukończeniu Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point w 2000 roku. I have served in the U.S. Army for almost 20 years.  I was commissioned as an Officer from the United States Military Academy at West Point in 2000.

Jak wygląda dzień z życia żołnierza Wojsk NATO? How does the day of the NATO soldier look like?

Żołnierz Grupy bojowej wstaje o 05:30 i o 06:30 zaczyna ćwiczenia fizyczne. Podnoszenie ciężarów, podciąganie się, pompki, bieganie, wiosłowanie, Crossfit i/lub jazda na rowerze. Po zaprawie jest śniadanie, a po nim Żołnierz Grupy Bojowej skupia się na doskonaleniu swoich indywidualnych zdolności wojskowych (takich jak: celność, umiejętności medyczne, biegłość w komunikacji), szkolenie taktyk małych pododdziałów w Drużynach i Plutonach, żeby upewnić się, że ich oddział jest gotowy do walki. Żołnierze Grupy Bojowej w Polsce ćwiczą codziennie, żeby doskonalić gotowość oddziałów.

A Soldier in the Battle Group wakes up at 0530 and conducts physical training at 0630.  Physical training usually consists of weight-lifting, pull-ups, push-ups, running, rowing, Crossfit, and/or biking.  After physical training and breakfast, Soldiers in the Battle Group focus on enhancing individual Soldier skills (i.e. marksmanship, medical skills, communication proficiency), training small-unit tactics with Squads and Platoons, and ensuring their unit is ready for combat.  The Soldiers in Battle Group Poland conduct training and exercises every day to enhance the unit’s readiness. 

Z jakich państw przyjechali żołnierze, którzy teraz stacjonują na Mazurach? Which countries soldiers are currently stationed in Mazury [our geographical area name]?

W skład Grupy Bojowej w Polsce wchodzą żołnierze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii. Grupa Bojowa pracuje dla i z Polską 15 Brygadą Zmechanizowaną z Giżycka.

Battle Group Poland consists of Soldiers from the United States, the United Kingdom, Croatia, and Romania.  The Battle Group works for and with the 15th Polish Mechanized Brigade from Giżycko. 

Jak duży kontyngent stacjonuje teraz na Mazurach? How many soldiers [NATO] are currently here in Mazury?

W Grupie Bojowej w Polsce jest około 1000 Żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii.

There are approximately 1,000 Soldiers in Battle Group Poland from the U.S., the U.K., Croatia, and Romania.
 
Jak często zmienia się skład kontyngentu NATO w Polsce / na Mazurach? How often does the NATO rotation changes here in Mazury and in Poland?

Wojska różnych Nacji rotują w innych odstępach czasu. Zwykle, każdy zmiana spędza pomiędzy 6-9 miesięcy w Grupie Bojowej, zanim wymieni ich kolejna zmiana z ich kraju. Przez cały czas w Grupie Bojowej, utrzymujemy gotowość do walki i zdolności do odstraszenia przeciwników i obrony Sojuszników i Partnerów.

Troop Contributing Nations rotate in and out at different times.  Typically, each unit spends about 6-9 months with the Battle Group before rotating out with another unit from their country.  At all times, we maintain a combat ready Battle Group with the ability to deter adversaries and reassure Allies and Partners. 

Czy był Pan na misjach w innych krajach? Have you been to the missions in other countries [other than US and Poland]?

W czasie mojej 20 letniej kariery w Armii Stanów Zjednoczonych, wysyłany byłem na misje w różnych krajach. Wiele razy byłem w Iraku i Afganistanie. Dodatkowo, w związku ze współpracą z Sojusznikami i Partnerami NATO, pracowałem w wielu krajach europejskich. Odwiedziłem Litewską Grupę Bojową i wkrótce planuję odwiedzić Łotewską i Estońską Grupę Bojową.

I deployed to numerous countries throughout my 20-year career in the U.S. Army.  I deployed multiple times to Iraq and Afghanistan.  Additionally, I worked with NATO Allies and Partners in multiple countries throughout Europe.  I visited Battle Group Lithuania and I plan to visit Battle Groups Latvia and Estonia soon.

Od kiedy jest Pan w Polsce? Since when you are in Poland?

Nasz Oddział – 3 Szwadron, 2 Pułku Kawalerii z Vilseck, w Niemczech, przybył do Polski w styczniu i 20 stycznia 2020, przejął dowództwo w Polskiej Grupie Bojowej.

Our unit – 3d Squadron, 2d Cavalry Regiment from Vilseck, Germany – arrived in Poland in January and took over the Battle Group Poland mission on 20 JAN 2020.

 Czym zajmują się żołnierze Wojsk NATO w Polsce? What do the NATO soldiers do in Poland?

Naszym zadaniem tutaj, w Polsce jest wypracowanie gotowości, siły rażenia i interoperacyjności z Naszymi Partnerami i Sojusznikami. Amerykańscy, Chorwaccy, Brytyjscy i Rumuńscy Żołnierze Grupy Bojowej skupieni są na udoskonalaniu swoich zdolności do wspólnego szkolenia i walki, jako jedna grupa. Grupa Bojowa, wysyła jasną wiadomość: Sojusznicy są zjednoczeni i zdeterminowani do obrony terytorium NATO i odparcia jakichkolwiek możliwych oznak agresji.

 Our purpose here in Poland is to build readiness, lethality, and interoperability with Allies and Partners.  U.S., Croatian, British, and Romanian Soldiers in the Battle Group focus on improving their ability to train and fight together as one unified team.  The Battle Group sends a clear message: the Allies stand united, determined to defend NATO territory and deter any possible aggression.

Jak znosi Pan rozłąkę z bliskimi / rodziną? How do you handle being apart from your family?

Nigdy nie jest łatwo być z dala od rodziny, ale mamy w tym wiele doświadczenia. Przebywanie z dala od rodziny jest jednym z poświęceń jakie musimy ponosić. Jesteśmy na to gotowi, bo jesteśmy oddani naszej misji i naszym Sojusznikom. 

It is never easy being away from family, but we have a lot of practice doing it.  Being away from family is one of the sacrifices that we have to endure.  We are willing to do it because we are devoted to our mission and our Allies. 

Czy podoba się Panu w Polsce i naszym mieście? How do you like Poland and our town?

Od czasu utworzenia misji Wzmocnionej Wysuniętej Obecności, po Szczycie w Warszawie w 2016 roku, już po raz drugi służymy jako Przewodnia Nacja w Grupie Bojowej. Tak Żołnierze jak i ich dowódcy bardzo cieszą się na ponowną możliwość mieszkania i pracy w Polsce. Poza szkoleniem i udoskonalaniem naszych możliwości i gotowości bojowej, Grupa Bojowa, jest też zaangażowana we współpracę z polską społecznością i mieszkańcami okolic Bemowa Piskiego. Żołnierze Grupy Bojowej są już zaangażowani w projekty z lokalną społecznością: przy pomocy starszym i pracy z dziećmi w trudnej sytuacji. Oddani jesteśmy budowaniu długotrwałych przyjaźni z ludźmi i społecznościami. Żołnierze są zainteresowani nauką języka, doświadczaniem polskiej kultury i kuchni, uczeniem się polskiej historii. Z radością oglądają lokalne mecze piłki nożnej i cieszą się możliwością udziału w przedsięwzięciach społecznych.

This is our unit's second time serving as the Lead Nation for the Battle Group since the establishment of the eFP mission after the Warsaw Summit in 2016.  Soldiers and leaders in the Battle Group are excited to live and work in Poland again.  In addition to training to enhance lethality and readiness, Battle Group Poland is committed to working with Polish residents in the communities surrounding Bemowo Piskie.  Battle Group Soldiers are already involved in local community service projects to help disadvantaged children and elderly residents.  We are devoted to developing lasting friendships with people in the community.  Soldiers are very interested in learning the language, exploring Polish culture and cuisine, and learning about Polish history.  They are excited to attend local football games and participate in community events. 

Jak Pańskim zdaniem układa się współpraca z władzami miasta Ełku? In your opinion: How would you describe your cooperation with our town – Ełk?

Mamy bardzo pozytywne relacje z Ełczanami. Postrzegamy Ełk jako tętniące życiem miasto z niesamowitymi ludźmi, sportem, kulturą i sztuką. Miałem okazję spotkać się z Prezydentem Tomaszem Andrukiewiczem, dwa tygodnie temu. Rozmawialiśmy o zacieśnieniu współpracy w ciągu nadchodzących miesięcy. Nasi Żołnierze uwielbiają odwiedzać Ełk, żeby spotykać się z ludźmi, kosztować jedzenia i spacerować po mieście. Mamy nadzieję na zacieśnianie naszych stosunków jako sąsiadów i przyjaciół.

We have a very positive relationship with the people of Elk.  We recognize Elk as a vibrant city with incredible people, sports, culture, and art.  I had a chance to meet with Mayor Tomasz Andrukiewicz two weeks ago.  We spoke about working closely together in the coming months.  Our Soldiers love to visit Elk to meet the local people, enjoy the cuisine, and walk around the city.  We look forward to continuing to strengthen our bond as neighbors and friends.

Fot. Archiwalne/Portal Dzień Dobry Ełk 

Wywiad: UM

aaanto0

anat00000

anato18 1

anato18 2

anato

anato2

nato3 5

nato1

anato8

anato9

anato11 2

anato11

anato15

IMG 3600

IMG 3609

nato3 33

MEGA PROFIL

nato3 24

nato3 4

nato3 16

nato3 12

nato3 10

nato3 22

nato3 11

nato3 28

nato3 20

nato3 25

nato3 18

nato3 2

nato3 23

nato3 26

nato3 19

nato3 30

nato3 31

nato203

nato3 17

nato3 13

IMG 3640

IMG 3649

IMG 3671

IMG 3684

IMG 3661

anato6

IMG 3437

IMG 3655

IMG 3650

IMG 3665