środa, 05 grudzień 2018

Nowa przestrzeń do rekreacji przy rzece Ełk

Zakończyła się inwestycja zagospodarowania terenu u ujścia rzeki Ełk realizowana w ramach III i IV etapu budowy Parku Kopernika. Zagospodarowano teren u ujścia rzeki Ełk, usytuowany na brzegu przeciwległym do Parku Kopernika.

Wybudowany został taras widokowy pokryty deską kompozytową (o pow. 418 m2). Zamontowano nowe oświetlenie oraz elementy małej architektury m.in.: ławki parkowe, stoły piknikowe z blatami do gier (chińczyk, szachy, karty), kosze na śmieci  oraz kosze na psie nieczystości. Wokoło powstały ścieżki z nawierzchni mineralnych. U zbiegu ulic Parkowej i Wojska Polskiego wybudowana została kładka piesza przez rzekę z konstrukcji stalowej, na której zamontowano iluminacje. Wyregulowano również brzeg rzeki. Został on m.in. oczyszczony i odmulony. Teren objęty pracami zagospodarowano zielenią i objęto monitoringiem miejskim.

Działania zostały wykonane w ramach realizacji III i IV etapu budowy Parku Kopernika. Wartość inwestycji ponad 5,3 mln zł. Kwota dofinansowania z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego to  4,25 mln zł.

 Fot. Ełk, wrzesień/październik 2018r. 

akacjarzeka 3

 akacjarzeka 2

akacjarzeka 1

zima zwierzęta 4