środa, 02 styczeń 2019

Miasto będzie kontynuować współpracę ze schroniskami dla osób bezdomnych

Miasto będzie kontynuować współpracę ze schroniskami dla osób bezdomnych. Dziś (2 stycznia), podpisane zostaną umowy dotyczące zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych w formie schroniska. Zarówno Stowarzyszenie MONAR, Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT jak i Schronisko im. Św. Ojca Pio, realizują na rzecz miasta zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi.

- W poprzednim roku schronisko „Monar” nie złożyło oferty na podstawową działalność, co jest niezbędne do tego, aby realizować zadanie w w/w zakresie. Początek roku 2018 przyniósł nam kłopot w postaci tylko jednego podmiotu zainteresowanego opieką nad bezdomnymi – Caritasu – mówił w rozmowie z nami Zastępca Prezydenta Ełku Artur Urbański.

- Problem ten polegał na tym, że każdego roku dzielimy kwotę przeznaczoną na tę opiekę na dwie placówki "Monar i Caritas". Obydwa schroniska (poza mieszkańcami z Ełku) świadczą też usługi na rzecz innych samorządów. Nie wiedzieliśmy czy znajdziemy miejsca dla wszystkich bezdomnych z Ełku w jednej tylko noclegowni. Po negocjacjach udało nam się wszystkie miejsca znaleźć w Caritas. Tutaj nadmienię, że średnio miesięcznie jest to ok 20 osób. Zwiększona ilość zimą i zmnieszona latem.  Warto zauważyć, że miasto zwiększyło w 2018 roku środki na opiekę nad bezdomnymi w noclegowniach, jak też uruchomiło nową formę wsparcia dla tych ludzi - ogrzewalnię. Pomimo nie złożenia głównej oferty, miasto wsparło Monar w Ełku środkami na pracę terapeutów (20 tyś zł). Również osoby przebywające w placówce Monar korzystały ze środków MOPS w formie zasiłków celowych i okresowych, które mogą również służyć jako odpłatność za noclegownię. MOPS również wystosował do Monaru propozycję żywienia tych osób, które przebywają w noclegowni, z której to propozycji schronisko nie skorzystało.

Dziś (2 stycznia) podpisana zostanie umowa ze Stowarzyszeniem Monar oraz Caritas Diecezji Ełckiej. Każdemu ze schronisk przyznano dotację w wysokości 120 000 tyś. zł. Za zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w formie ogrzewalni odpowiadać będzie Caritas Diecezji Ełckiej, na ten cel otrzyma dotację w wysokości 50 000 zł. 

Schronisko "Monar" czeka w tym roku jeszcze jedno duże wyzwanie, które dziś jest dużym zmartwieniem kadry zarządzającej. Zmieniają się przepisy,nowe, zaostrzone, stawiają kolejne wymogi, których nie spełnia obecna placówka. Podopieczni muszą mieć większy metraż, konieczna jest więc nowa siedziba.

- W kwestii nowego lokalu miasto włączy się w negocjacje z właścicielami potencjalnych nowych lokalizacji – zapewnia Zastępca Prezydenta Ełku Artur Urbański.