wtorek, 08 styczeń 2019

Miasto Ełk przygotowane do pomocy potrzebującym

W okresie zimowym miasto przygotowało się do udzielenia pomocy osobom bezdomnym, starszym, samotnym i niepełnosprawnym, które potrzebują m.in. noclegu, pożywienia i odzieży. W Ełku funkcjonują łącznie cztery domy i stołówki dla najuboższych.  W związku z rozpoczęciem okresu zimowego apelujemy o szczególną wrażliwość i zwrócenie uwagi na los osób bezdomnych przebywających na terenie miasta. Pomocy mogą potrzebować też osoby starsze, mieszkające samotnie lub niepełnosprawne.

Pomoc otrzymają również rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb w czasie zimy.

Należy zwrócić szczególną uwagę na osoby przebywające w miejscach niemieszkalnych: na klatkach schodowych, w piwnicach, altanach i ogródkach działkowych, pustostanach oraz węzłach ciepłowniczych.

Informacje dotyczące osób przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu należy przekazywać odpowiednim służbom miejskim:

  • Straż Miejska – 986 lub (87) 73 26 201,
  • Policja – 997 lub (87) 621 82 00,
  • Straż Pożarna – 998 lub (87) 621 71 00,
  • telefon alarmowy – 112,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. (87) 732 67 18,
  • Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku (87) 732 62 63 (- 65, - 66)

W Ełku funkcjonują łącznie cztery placówki i stołówki zabezpieczające potrzeby najuboższych.

Pomoc i schronienie dla najuboższych oferują:

Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT

Dąbrowskiego 3C, 19-300 Ełk tel. 502-608-676, 87 562 55 78

Stołówka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
ul. Wojska Polskiego 24, 19-300 Ełk tel. 503 467 401

Schronisko im. Św. Ojca Pio Caritas Diecezji Ełckiej
ul. Kościuszki 27,19-300 Ełk, tel. 504 070 405

Dom Dziennego Pobytu im. Św. Ojca Pio Caritas Diecezji Ełckiej
ul. Kościuszki 17,19-300 Ełk, tel. 0 504 070 405

Pod numerem 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

IMG 0801