środa, 16 styczeń 2019

Nauka jazdy na nartach - bezpłatne zajęcia w Gminie Ełk

 

Gmina Ełk wraz z Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku rozpoczyna realizację projektu „Zajęcia w zakresie upowszechniania sportów zimowych na terenie Pojezierza Ełckiego”. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Ełk.

Zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na nartach zjazdowych będą odbywały się bezpłatnie po zajęciach szkolnych i w dni wolne od nauki w Ośrodku Mazurskim w Okrągłym. Zajęcia na nartach biegowych odbędą się na trasach narciarskich przy Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach.

– W zajęciach mogą wziąć udział dzieci ze szkół Gminy Ełk, z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjalnych – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Przewidujemy udział około 240 osób w projekcie.

Organizator zabezpieczy transport, niezbędny sprzęt sportowy (narty, buty, kijki) oraz instruktora. Zapisy prowadzone są bezpośrednio w szkołach. Szczegółowych informacji na temat zajęć udziela koordynator projektu – Tomasz Bartnik pod numerami telefonu 508 863 211 lub 87 619 45 34.

– Celem projektu jest podjecie nowych innowacyjnych działań pobudzających i integrujących wszystkie środowiska do podejmowania inicjatyw zwiększających uczestnictwo dzieci i młodzieży wiejskiej w szeroko rozumianych aktywnych formach kultury fizycznej, w tym promujących najlepsze rozwiązania w zakresie wykorzystania i zagospodarowania istniejących obiektów sportowych – dodaje koordynator. – Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży wiejskiej stanowią alternatywę dla niedoboru ruchu w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych i wypoczynku przed telewizorem lub przy komputerze.

Info. Gmina Ełk