niedziela, 18 listopad 2018

Zmiany w „Ojcze nasz” i „Chwała na wysokości Bogu”

 

Włoska Konferencja Biskupia przyjęła zmiany w tekście modlitwy „Ojcze nasz” i „Chwała na wysokości Bogu”. Nowy przekład musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. W „Ojcze nasz” prośba: „nie wódź nas na pokuszenie” została zastąpiona słowami: „nie opuszczaj nas w pokusie”. Wyrażenia w tekście modlitwy za niepoprawne uznał papież Franciszek, zauważył, że sugeruje ono, że to Bóg kusi człowieka.

W „Chwała na wysokości Bogu” zamiast „pokój ludziom dobrej woli” mówić się będzie: „pokój ludziom umiłowanym przez Pana”. Jest to wersja bliższa biblijnemu oryginałowi z Ewangelii według św. Łukasza 2,14.