środa, 04 grudzień 2019

W piątek ruszają na ulice Ełku autobusy hybrydowe. Oddany zostanie także przebudowany odcinek ul. Wojska Polskiego

W piątek 6 grudnia zmiana organizacji ruchu i oddanie do użytku przebudowanego odcinka ul. Wojska Polskiego.

Najważniejsze zmiany to wyprostowanie skrzyżowania ul. A. Krajowej, ul. Zamkowej i ul. W. Polskiego oraz utworzenie dodatkowych pasow umożliwiajace bezkolizyjne skręcanie. Od tego dnia ruszają też na ulice Ełku nowe autobusy hybrydowe MZK - informuje ratusz. 

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza była niezbędna z uwagi na zwiększający się każdego roku ruch samochodów oraz wnioski i uwagi mieszkańców. Dlatego samorząd Ełku podjął decyzję o modernizacji odcinka ul. Wojska Polskiego. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo, płynność ruchu i funkcjonowanie komunikacji autobusowej.

Przebudowa ul. Wojska Polskiego rozpoczęła się na początku czerwca 2019 r. Inwestycja polegała na przebudowie odcinka ulicy (515m) od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza wraz z wykonaniem zatoki autobusowej.

Obecnie ulica Wojska Polskiego to dwujezdniowa ulica z dwoma pasami ruchu na wprost z dodatkowymi pasami do skrętu w lewo i w prawo w rejonie skrzyżowania ulicy Armii Krajowej i ulicy Zamkowej.

 
Najważniejsze zmiany dla kierowców to m.in.:
 • jadąc od ul. Zamkowej na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego i ul. Armii Krajowej będą 2 pasy ruchu, jeden do skrętu w lewo i jeden na wprost i do skrętu w prawo,
 • jadąc od ul. Armii Krajowej będą 2 pasy ruchu, jeden do skrętu w lewo i jeden do jazdy na wprost i do skrętu w prawo,
 • jadąc ul. Wojska Polskiego od ul. Kilińskiego na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej i ul. Zamkową będą dwa pasy do jazy na wprost, jeden do skrętu w prawo i jeden do skrętu w lewo i zawracania,
 • jadąc ul. Wojska Polskiego od strony Skweru Rusałki na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej i ul. Zamkową będą 3 pasy ruchu, jeden do jazdy na wprost, jeden do jazdy na wprost i w prawo oraz jeden do skrętu w lewo i do zawrócenia na skrzyżowaniu,
 • likwidacja dotychczasowych dwóch „nawrotek” w pasie zieleni.
 
Zakres prac w ramach inwestycji objął m.in.:
 • wykonanie nawierzchni: jezdni, zatok autobusowych, chodników, ścieżki rowerowej
 • wyprostowanie skrzyżowania ul. Amii Krajowej, ul. Zamkowej, ul. Wojska Polskiego (w celu dojechania z ul. Armii Krajowej do ul. Zamkowej nie będzie trzeba wykonywać nawrotek)
 • budowę oświetlenia ulicznego (dotychczasowa została zdemontowana) zintegrowanego z miejskim system sterowania i monitoringu oświetlenia
 • modernizację sygnalizacji świetlnej
 • montaż dodatkowych barierek ogrodzeniowych na pasie dzielącym
 • wykonanie nowej ścieżki rowerowej z masy bitumicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zamkowej
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • wykonanie monitoringu wraz z kanalizacją teletechniczną
 • budowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacji sanitarnej (koszt ponosi PWiK)
 • budowę odcinka sieci gazowej
 • modernizację miejsc parkingowych i wyznaczenie miejsc dla niepełnosprawnych
 • cofnięcie zatoki przystankowej na ul. Wojska Polskiego w okolice „Rolnika”, nowa zatoka przystankowa naprzeciwko kościoła NSJ na ul. Armii Krajowej
 • ul. Cicha będzie ulicą jednokierunkową od ul. Wojska Polskiego do drogi wewnętrznej, a dalej do ul. Nadjeziornej będzie ulicą dwukierunkową


W ramach inwestycji przebudowana została również zatoka autobusowa w okolicy budynku Wojska Polskiego 62, wraz z montażem wiaty przystankowej, a także wykonano aktywne przejście dla pieszych w okolicy budynku Wojska Polskiego 68.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 12 mln zł. Wkład własny miasta wynosi ponad 10,1 mln zł z czego ponad 4,5 mln zł stanowi dofinansowanie z UE. Wkład własny PWiK to prawie 1,9 mln zł.

Nazwa projektu: Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – II etap – Przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza.
 
Życzymy dobrej, bezpiecznej jazdy!