poniedziałek, 16 grudzień 2019

Laureaci najlepszych prac o Ełku nagrodzeni

Fot. UM Fot. UM

Rozstrzygnięcie „Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk” nastąpiło dziś w miejskim ratuszu. W tym roku nagrodzono łącznie 7 prac dyplomowych.

W 2019 roku na konkurs wpłynęło 14 prac: 8 prac magisterskich, 2 prace inżynierskie oraz 4 prace licencjackie. Tematyka prac była bardzo zróżnicowana, ale zawsze związana z miastem Ełk. Dotyczyły one m.in. takich dziedzin jak: architektura krajobrazu, urbanistyka, gospodarka przestrzenna i turystyczna, historia miasta, czy pedagogika.

Złożone prace oceniała powołana przez Prezydenta Ełku kapituła konkursowa, która w tym roku obradowała w składzie:
I. Przedstawiciele wyższych uczelni w Ełku:
    1. dr Mirosław Tokarski - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski,
    2. dr Karol Kowalewski – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku,
    3. ks. dr Antoni Skowroński - Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku,
    4. mgr Agnieszka Danielewicz - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku.

II. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Ełku:

    1. dr Marcin Radziłowicz - Sekretarz Miasta Ełku,
    2. inż. Cezary Winkler – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku,
    3. mgr inż. Marta Herbszt - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku.

 
Po zapoznaniu się z rekomendacją kapituły Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał 3 nagrody(I i dwie II EX AEQUO) oraz 4 wyróżnienia.

Laureaci konkursu 2019:

Nagrody:

1. I nagroda - Sylwia Kosińska – w kategorii praca magisterska
(Politechnika Białostocka)
Tytuł pracy: „Projekt bulwarów nad rzeką Ełk, strona zachodnia”

2. II nagroda - Mariusz Tomasz Dobrzyń - EX AEQUO - w kategorii praca magisterska
(Politechnika Białostocka)
Tytuł pracy: „Projekt bulwarów nad rzeką Ełk, strona wschodnia”

3. II nagroda - Karolina Jakowanis - EX AEQUO - w kategorii praca magisterska
(Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł pracy: „Monografia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku”

Wyróżnienia:
1. Aleksandra Brzezińska - praca inżynierska (Politechnika Białostocka)
Tytuł pracy: ”Budynek apartamentowy”

2. Edyta Wizgier - praca licencjacka (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie)
Tytuł pracy: ”Geneza i realizacja rządowego programu 500+ w mieście Ełku w latach 2016-2018”

3. Marta Hyzopska - praca magisterska (Politechnika Białostocka)
Tytuł pracy: ”Na wodzie”

4. Anna Dominika Lenga - praca magisterska (Politechnika Białostocka)
Tytuł pracy: ”Kolumbarium w Ełku”

Źródło:UM 

58da4b316a60a6cdf366733120273c28

05b788ac29eb7a6c4ac861d343e0e3f2

67083cd90c20268bd1deefc1e53b4022

cb5243a0faca790b103aee170fbc40c2