czwartek, 22 listopad 2018

Nie ma nowego starosty. Nie ma nowego przewodniczącego rady. Jest chaos

Fot. Starostwo Powiatowe w Ełku Fot. Starostwo Powiatowe w Ełku

Rada Powiatu nie ma nowego przewodniczącego, a powiat ełcki nowego starosty, to efekt dzisiejszej - I sesja Rady Powiatu Ełckiego VI kadencji. Pierwsze posiedzenie otworzyła Anna Kossakowska pełniąca w zastępstwie rolę Radnego Seniora (za przebywającą w sanatorium Dorotę Czepułkowską). Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze, następnie każdy z nich złożył uroczyste ślubowanie:

,,Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra Obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Tuż po tym jak ostatni z radnych złożył zaprzysiężenie radna - Anna Kosakowska (PiS), przewodnicząca dzisiejszych obrad – przerwała sesję, ogłaszając przerwę do 6 grudnia.

Domniemaną przyczyną przerwy mógł być „sprzeciw” (PiS) przeciwko koalicji Dobra Wspólnego z Koalicją Obywatelską. Przypominamy: Dobro Wspólne ma w Radzie Powiatu w Ełku - 8 mandatów, Koalicja Obywatelska – 7, Prawo i Sprawiedliwość – 6.