piątek, 31 styczeń 2020

Nabór na dyrektora Ełckiego Centrum Kultury

 W związku z upływem dotychczasowej kadencji dyrektora Ełckiego Centrum Kultury prezydent Ełku ogłosił konkurs na dyrektora instytucji.

Nabór na dyrektora ECK to standardowe postępowanie wynikające z kadencyjności stanowiska, podobnie jak w przypadku innych jednostek miejskich (np. dyrektorów szkół). Procedura konkursowa nie ogranicza ilości sprawowanych kadencji.

Dokumenty aplikacyjne można składać do 7 lutego 2020 r. Ogłoszenie o naborze dostępne jest tutaj: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/wakaty/7/203/Dyrektor_ECK/

Wśród wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem dyrektora Ełckiego Centrum Kultury są m.in.: odpowiednie doświadczenie zawodowe i co najmniej 5-letni staż pracy (w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym), dobra znajomość aktów prawnych, w tym: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, znajomość zagadnień pracowniczych dotyczących instytucji kultury czy znajomość języka obcego.

Wymagania dodatkowe obejmują także przedłożenie przez kandydatów koncepcji funkcjonowania Ełckiego Centrum Kultury w Ełku w okresie 5-letnim. Pod uwagę będzie brane również doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych, wiedza z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych (w tym środków z programów Unii Europejskiej), predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną, zdolności menadżerskie i organizatorskie oraz umiejętność kierowania zespołem.