wtorek, 02 luty 2021

Dowóz osób starszych i niepełnosprawnych na szczepienie COVID – 19

Urząd Miasta Ełku zapewni transport osobom starszym, które nie są w stanie samodzielnie dojechać na szczepienia oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami. Dowóz planowany jest w dniu szczepienia do ustalonego punktu szczepień. Informację o potrzebie skorzystania z usługi należy zgłaszać bezpośrednio po ustaleniu terminu szczepienia.

Zgodnie z zaleceniem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, które ma na celu koordynowanie dowozu osób starszych i niepełnosprawnych na szczepienia, informujemy, że Urząd Miasta Ełku zorganizuje transport pacjentów do wskazanych punktów szczepień.

Z dowozu będą mogły skorzystać:

  • osoby starsze, które nie są w stanie samodzielnie dojechać na szczepienia,
  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.

WAŻNE!

Urząd Miasta Ełku nie prowadzi rejestracji pacjentów na szczepienia, nie wyznacza daty, ani godziny szczepienia danej osoby.

Na szczepienie przeciwko Covid – 19 pacjent samodzielnie dokonuje rejestracji w punkcie szczepień.  Następnie z umówionym terminem dzwoni do koordynatora szczepień pod numer telefonu: 87 73 26 016 w celu umówienia transportu. Informację dotyczącą terminu szczepienia należy przekazać koordynatorowi szczepień niezwłocznie po jego ustaleniu.

Transport zapewniany jest osobie, która spełnia powyższe warunki.

Zapoznaj się z : Klauzula o ochronie danych osobowych

Źródło: elk.pl