czwartek, 13 maj 2021

Podwórka przy ul. Chopina oraz Wawelskiej zmienią wygląd

Fot. elk.pl Fot. elk.pl

Powody do radości mają tym razem mieszkańcy Ełku korzystający z podwórek  przy Chopina 14-16 oraz przy ul. Wawelskiej 22.

Miasto Ełk pozyskało ponad 994 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na rewitalizację dwóch podwórek, tj. przy ul. Chopina14-16 oraz przy ul. Wawelskiej 22.

W ramach planowanych prac na podwórkach przy ul. Chopina 14-16 (o pow. 3 275,50 m2) oraz przy ul. Wawelskiej 22 ( o pow. 1 329 m2) wykonane zostaną:

  • drogi dojazdowe do garaży,

  • ciągi piesze i pieszo-jezdne,

  • parkingi,

  • wiaty do gromadzenia odpadów stałych,

  • oświetlenie uliczne,

  • przyłącza kanalizacji deszczowej,

  • nasadzenia zieleni,

  • montaż elementów małej architektury, m.in.: ogrodzenia, ławki, kosze na śmieci,

  • montaż kamer monitoringu.

Prace rewitalizacyjne rozpoczną się jesienią. Inwestycja będzie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.