piątek, 04 czerwiec 2021

Zmiany w zasadach udzielania dofinansowania na wymianę pieców

W mieście Ełku dużą wagę przywiązuje się do działań mających na celu poprawę jakości powietrza, m.in. poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów. Znaczna część zanieczyszczeń pochodzi z gospodarstw domowych, dlatego od 2012 roku samorząd miasta wspiera mieszkańców przy wymianie pozaklasowych kotłów. Łączna wartość wypłaconych dotychczas dotacji na wymianę pieców to prawie dwa i pół miliona złotych.

W związku z nową uchwałą Rady Miasta Ełku uległy zmianie zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza oraz wnioski.

Zgodnie z nową uchwałą dotacja nie obejmuje wymiany pieców na ekogroszek, które nie są zaliczane do Odnawialnych Źródeł Energii. Zmienił się również termin składania wniosków. Zgodnie z nowymi zasadami o dotację celową należy wystąpić przed rozpoczęciem inwestycji i poniesieniem kosztów.

Wartość dotacji celowej, o która można się ubiegać wynosi 3 000 zł.