poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Wójt Tomasz Osewski z wotum zaufania i absolutorium

Fot. Gmina Ełk Fot. Gmina Ełk

Radni Gminy Ełk podczas dzisiejszej sesji udzielili wotum zaufania Wójtowi Gminy Tomaszowi Osewskiemu, który przedstawił „Raport o stanie Gminy Ełk za 2020 rok”. „Za” głosowało 11 obecnych radnych, „przeciw” – 3, jeden radny był nieobecny. Rada Gminy Ełk zatwierdziła także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ełk za rok 2020 oraz udzieliła Tomaszowi Osewskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.

Wójt podziękował za wotum zaufania i udzielenie absolutorium.
– Chcę podkreślić, że to był kolejny rok współpracy na rzecz gminy. Może nie wszyscy popierali moją wizję rozwoju, ale mimo wszystko dziękuję wszystkim radnym. Wyrażam wdzięczność sołtysom, organizacjom działającym na terenie gminy, a także naczelnikom i pracownikom urzędu i poszczególnych jednostek – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Mogę z dumą powiedzieć, że Gmina Ełk jest tą na mapie kraju, w której dzieje się bardzo wiele, a o stanie naszej gminy można mówić w pozytywach.

Wójt zwrócił uwagę, że to nie był łatwy rok, przede wszystkim z racji szalejącej na całym świecie pandemii koronawirusa.
– Przy niepewnej sytuacji zewnętrznej, na którą nie mieliśmy wpływu, to myślę, że na uwagę zasługuje osiągnięcie celów rozwojowych gminy – uważa Tomasz Osewski. – Zastosowaliśmy silną presję na dyscyplinę finansową, a to pozwoliło nam zarówno przeprowadzić szereg ważnych inwestycji, jak też wygenerować oszczędności.

Podczas dzisiejszego posiedzenia radni przyjęli też uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach. Przypomnijmy, że od września placówka będzie szkoła społeczną.

Źródło: Gmina Ełk