czwartek, 08 lipiec 2021

Wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce

Od 1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce. Chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę.

 Deklaracje można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta Ełku lub online w uruchomionej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW będą mieli na wysłanie dokumentu 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących oraz 14 dni – w przypadku nowo powstałych obiektów.

Istnieją dwa formularze deklaracji. Jeden z nich dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych. Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej wystarczy posiadać profil zaufany albo e-dowód.

Dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji online istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej - osobiście w Urzędzie Miasta w Ełku przy ulicy Piłsudskiego 4 albo listownie na adres urzędu.

 Odpowiednie druki można pobrać w budynku Urzędu Miasta w pokoju 247.

 Druki dostępne są także na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ w zakładce „Do pobrania”.

 Deklarację w wersji papierowej do systemu wprowadzi urzędnik z odpowiednimi uprawnieniami.