czwartek, 23 wrzesień 2021

Cieplej w Szkoły Podstawowej nr 9 na os. Konieczki

Fot. elk.pl Fot. elk.pl

Zakończył się drugi etap prac w ramach termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 9 na os. Konieczki – wykonanie robót sanitarnych. Wymiana została instalacja centralnego ogrzewania, przebudowa węzła, wymiana grzejników oraz montaż wentylacji w kuchni i stołówce. Koszt inwestycji to ponad 1,9 mln zł.

IMG 41769

Zakres zamówienia drugiego etapu obejmował m.in. wymianę: instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła i remontem pomieszczenia węzłowego. Wymienione zostały też grzejniki wraz z zabudowami. Pojawiła się nowa instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz wentylacja mechaniczna w kuchni i stołówce. Przeprowadzono remont w pomieszczeniu wentylatorni oraz wymieniono elektrykę dla potrzeb wentylacji. Koszt robót sanitarnych to ponad 1,9 mln zł.

Wszystkie prace zostały uwzględnione w projekcie pn. „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” dofinansowanego ze środków unijnych.

Budynki objęte termomodernizacją w ramach realizowanego projektu: Przedszkola: „Słoneczna ósemka”, „Niezapominajka”, „Światełko” i „Mali odkrywcy”, Szkoła Podstawowa Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 3

Więcej o I etapie – termomodernizacja budynku SP 9:

Zakres prac w ramach I etapu termomodernizacji obejmował m.in. ocieplenie dachów oraz ścian zewnętrznych. W budynku wstawiono nowe okna oraz drzwi. Częściowo wyremontowano poręcze i balustrady, a także wyremontowano schody zewnętrzne i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Koszt prac w I etapie to prawie 4 mln zł. Prace zakończyły się w grudniu 2020 r.

Koszty w całym projekcie:

Całkowita wartość inwestycji w 6 budynkach przedszkoli i szkół to ponad 12,9 mln zł. Wkład własny Miasta Ełku wyniósł ponad 4,8 mln zł, a dofinansowanie z UE całego projektu to 8 mln zł. Środki pochodzą z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prace zakończyły się już we wszystkich obiektach . SP nr 9 było ostatnim z budynków.