piątek, 10 czerwiec 2022

Utrudnienia na ul. Kolejowej – zmiana organizacji ruchu

Fot. elk.pl Fot. elk.pl

Czasowa zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona od 15 czerwca na ul. Kolejowej. Powodem są prace budowlane prowadzone na linii kolejowej Rail Baltica. Zamknięty zostanie na stałe przejazd kolejowy, a ruch samochodowy i pieszy będzie odbywał się wyznaczonym objazdem. Autobusy komunikacji miejskiej będą jeździły bez zmian.

Główny wykonawca prac na linii kolejowej Rail Baltca, tj.  firma Budimex SA, od 15 czerwca planuje zamknięcie dwutorowego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kolejowej. Ze względu na planowaną budowę wiaduktu kolejowego, zamkniecie przejazdu będzie miało charakter trwały.

Komunikacja pojazdów i pieszych na ul. Kolejowej (z centrum miasta w kierunku oś. Wczasowe i odwrotnie) będzie zapewniona poprzez wprowadzenie objazdu. W tym celu (na czas robót) wybudowana zostanie droga łącząca ul. Kolejową z ul. Sielską. Objazd będzie usytuowany w sąsiedztwie niedawno wybudowanego budynku socjalnego.

Dodatkowo komunikacja do przyległych budynków usytuowanych wzdłuż  ul. Kolejowej  będzie zapewniona dzięki wykonanym dojściom i dojazdom.

Autobusy komunikacji miejskiej będą jeździły zgodnie z obowiązującymi rozkładami.

Planowany termin zakończenia tego etapu robót to listopad 2023 r.

Źródło: elk.pl