czwartek, 23 czerwiec 2022

Nowa radna Magdalena Nina Łaszcz ( Dobro Wspólne) w Radzie Miasta

Fot. Portal Samorządowy Fot. Portal Samorządowy

W trakcie wczorajszej sesji Rady Miasta (22.06.2022r.) ślubowanie złożyła nowa radna Magdalena Nina Łaszcz ( Dobro Wspólne). Nowa radna w Radzie Miasta zajęła miejsce Bogusława Wisowatego (Dobro Wspólne), który złożył rezygnację z pełnienia mandatu. 

Tak o sobie mówiła podczas kandydowania do Rady Miasta ( 2018 r.): 

Pracuję jako nauczycielka plastyki i muzyki w Szkole Podstawowej nr 5 oraz w Szkole Policealnej, w której kształcę młodzież i osoby dorosłe. To dla nich chciałabym stworzyć jak najlepsze warunki do nauki, rozwoju i bezpiecznego życia. Z racji wykształcenia i swoich zainteresowań w Radzie Miasta chciałabym się zająć właśnie sprawami edukacji oraz środowiska.

W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami m.in.:

  • rozbudowa SP nr 5 i infrastruktury edukacyjnej wokół budynku wraz z kreatywnym parkiem zabaw dla najmłodszych;
  • utworzenie w Ełku świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej;
  • zwiększanie dostępności do oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej osobom niepełnosprawnym przez wprowadzenie dedykowanej dla nich karty miejskiej;
  • zagospodarowanie niewykorzystanych dotąd przestrzeni zielonych na wybiegi dla psów;
  • poprawa bezpieczeństwa dzięki modernizacji skrzyżowania ulicy Kolejowej z ulicą Grajewską i przejść dla pieszych przy wskazanych szlakach komunikacyjnych.