piątek, 12 sierpień 2022

Obchody 10. rocznicy reaktywowania Polskiej Organizacji Wojskowej

elk.pl elk.pl

Dzisiaj (12 sierpnia) w Ełku odbyły się obchody 10. rocznicy reaktywowania Polskiej Organizacji Wojskowej. W ramach obchodów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty. Ponadto na Cmentarzu Komunalnym odsłonięto tablicę pamiątkową.

Polska Organizacja Wojskowa jest organizacją przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu strzelectwa, taktyki, terenoznawstwa, survivalu czy szkolenia patriotyczno-obywatelskie. Działa zgodnie z zasadami i celami wprowadzonymi przez jej założyciela Józefa Piłsudskiego.

W dniu 1 lipca 2012 r. w Szeligach koło Ełku nastąpiła reaktywacja Polskiej Organizacji Wojskowej. Inicjatorem reaktywacji był obecny Komendant Główny POW kpt. Piotr Augustynowicz.

W Ełku obchody 10. rocznicy reaktywacji Polskiej Organizacji Wojskowej odbyły się 12 sierpnia. O godz. 12.00 pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty. Natomiast o godz.13.00 na Cmentarzu Komunalnym na grobie pchor. Piotra Łankiewicza - Dowódcy Kompanii „Krasnopol” odsłonięto tablicę pamiątkową oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.

W uroczystości wzięli udział m.in. Komendant Główny Polskiej Organizacji Wojskowej kpt. Piotr Augustynowicz, prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz i Wójt Gminy Krasnopol Karol Szrajbert.

Więcej informacji o POW na: https://polska-organizacja-wojskowa.pl/

Źródło: UM