poniedziałek, 19 grudzień 2022

Ostatnie pożegnanie śp. Jana Olejnika

Fot. „Marzycielki” / FB. Alicja Sobolewska Fot. „Marzycielki” / FB. Alicja Sobolewska

18 grudnia 2022 r. odszedł śp. Jana Olejnik – ełcki nauczyciel, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Ełku (1974 – 1989), instruktor muzyki w ECK, podróżnik, człowiek pełen  pasji, zatroskany i zasłużony dla rozwoju ełckiej kultury i turystyki. 

Jan Olejnik - ełcki nauczyciel wychowania fizycznego i geografii, w latach 1974 – 1989 był Dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Ełku. Najdłużej, aż 15 lat przewodził tej instytucji (obecnie Ełckie Centrum Kultury). Był także instruktorem muzyki w ECK, gdzie prowadził różne grupy wokalne m.in. „Marzycielki”. 

To także podróżnik i wielki miłośnik turystyki, który zapoczątkował rozwój turystyki w Ełku. Był członkiem Towarzystwa Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej przy CEE w Ełku, wykładowcą geografii turystycznej i krajoznawstwa w Wyższej Szkole Gospodarki w Ełku. Był również pilotem wycieczek i przewodnikiem turystycznym, członkiem PTTK.

Jan Olejnik prowadził bożonarodzeniowe spływy kajakowe, które zapoczątkował pod koniec lat 70-tych. Był także członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Ełku.

EFA671DD FE3C 4F4F 8C8B 8B6061B3A460

 

Jan Olejnik należał do tych osób, które w niezwykły sposób wyróżniały się życiową pasją i aktywnością społeczną. Za swoją działalność, zasługi i na rzecz rozwoju powiatu ełckiego został nagrodzony statuetką „Ełckiego Bociana” 2018.

Rodzinie, bliskim, przyjaciołom, wychowankom, wszystkim współpracownikom składamy wyrazy najszczerszego współczucia. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Źródło:ełk.pl