poniedziałek, 09 styczeń 2023

ZOSTAŃ POLICJANTEM W EŁKU

Fot. Ilustracyjne Fot. Ilustracyjne

Praca w Policji - dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia.

Jeśli zechcesz z nami pracować, to tworząc razem 100 tysięczną formację, będziemy odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian.

Kto ma szansę na służbę w Policji?

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo,

  • posiadać nieposzlakowaną opinię,

  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  • korzystać z pełni praw publicznych,

  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.

Jest to możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich Policji.

Przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku planowane są w następujących terminach:

27 lutego

5 maja

3 lipca

23 sierpnia

27 października

28 grudnia

Więcek informacji:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/wolnytekst/30101,Jak-zostac-policjantempracownikiem-policji.htm