środa, 15 luty 2023

W Ełku powstają inteligentne przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe

Fot. Dzień dobry Ełk Fot. Dzień dobry Ełk

Od 14 lutego w poszczególnych rejonach miasta rozpoczęły się prace związane z budową aktywnych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. 

Logo artykułu

Od 14 lutego rozpoczęły się roboty drogowe związane z budową inteligentnych przejść dla pieszych typu Smart Pass i ścieżek rowerowych Smart Pass Bike na terenie miasta Ełku, celem poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na terenie miasta Ełku. 

Zadanie  realizowane  jest w ramach projektu badawczego prowadzonego przez firmę EUROASFALT Sp. z o.o., która uzyskała dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na montaż 8 inteligentnych przejść dla pieszych i 8 inteligentnych ścieżek rowerowych na terenie miasta Ełku.

Wkład własny miasta Ełk to kwota ok. 60 tys. złotych, z której sfinansowano dokumentację techniczną branży elektrycznej i projekty organizacji ruchu. 

Całkowity koszt zadania to kwota ok. 1 mln złotych.

Według ww. projektu na terenie miasta Ełku ma w sumie powstać 8 nowych aktywnych przejść Smart Pass i  8 ścieżek rowerowych Smart Pass Bike w następujących lokalizacjach: 

1) aktywne przejścia Smart Pass:

- ul. Armii Krajowej przy ul. Słowackiego,

- ul. Armii Krajowej przy ul. Chopina,

- ul. Kajki (przy Biedronce),

- ul. Kajki (przy ul. Asnyka),

- ul. Piłsudskiego przy ul. Szafera,

- ul. Mickiewicza przy ul. Konopnickiej,

- ul. Kilińskiego (przy Banku PKO SA),

- ul. Sikorskiego (przy ZS 5 w Ełku).

2) aktywne ścieżki rowerowe Smart Pass Bike:

- ul. Baranki (skrzyżowanie z ul. Spacerową),

- ul. Kolonia (skrzyżowanie z ul. Dobrzańskiego),

- ul. Mickiewicza (skrzyżowanie z ul. 3 Maja),

- ul. Norwida (skrzyżowanie z ul. E. Plater),

- rondo (przy ATU) ul. Kilińskiego/Targowa,

- ul. Suwalska (skrzyżowanie z ul. Brzozową),

- ul. Suwalska (skrzyżowanie z ul. Śląską),

- ul. Mickiewicza (skrzyżowanie z ul. Wawelską).

W ramach zadania wykonane zostanie nowe oznakowanie oraz zamontowane aktywne, punktowe elementy świetlne ostrzegające o zbliżaniu się pieszego lub rowerzysty do przejścia lub przejazdu rowerowego zamontowane zostanie również nowe oznakowanie pionowe i z chwilą nastania odpowiednich warunków atmosferycznych odnowione oznakowanie poziome.

Przejścia i ścieżki będą wykonane sukcesywnie do końca pierwszego kwartału 2023 r.

W pierwszym etapie prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

- ul. Suwalska przy ul. Śląskiej, 

- ul. Suwalska przy ul. Brzozowej, 

- ul. Norwida przy ul. E. Plater, 

- ul. Baranki przy ul. Spacerowej, 

- ul. Targowa – Kilińskiego przy ATU, 

- ul. Mickiewicza przy ul. Wawelskiej,               

- ul. 3. Maja przy ul. Mickiewicza, 

- ul. Kajki przy ul. Baczyńskiego, 

- ul. Kajki przy Biedronce, 

- ul. Kilińskiego (na wysokości budynku nr 40).

Planowany termin zakończenia ww. etapu robót to 17 lutego 2023 roku.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy, a kierowców prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie drogowe.