wtorek, 21 marzec 2023

Policjanci skupią się na prowadzeniu obserwacji i kontroli

Fot. KPP Ełk Fot. KPP Ełk

21 marca to kalendarzowy pierwszy dzień wiosny i znany każdemu uczniowi "Dzień Wagarowicza”. Policjanci skupią się na prowadzeniu obserwacji i kontroli miejsc sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu, szczególnie tych, które są zlokalizowane blisko szkół czy placówek oświatowych. Policjanci stanowczo reagować będą na agresywne zachowania, próby wandalizmu i czyny, których ofiarami mogą być młodzi ludzie.

21.03.2023 r. przypada kalendarzowy pierwszy dzień wiosny, który jak zawsze szczególnie przez dzieci i młodzież jest obchodzony w wyjątkowy sposób, najczęściej podczas imprez organizowanych na terenie szkoły. Zgodnie z tradycją ten dzień określany jest „dniem wagarowicza”. Z doświadczeń lat poprzednich wiemy, że pomimo organizowania przez szkoły alternatywnych zajęć tego dnia, mogą znaleźć się grupy młodych ludzi, które bez wiedzy nauczycieli opuszczą teren szkoły lub spotkają się po lekcjach, by na „swój sposób” uczcić ten dzień. Niestety zdarza się, że pozostając wtedy bez nadzoru i opieki dorosłych, niektóre z młodych osób rozpalają ogniska w miejscach niedozwolonych, piją alkohol, palą papierosy, sięgają po środki odurzające, śmiecą w miejscach przebywania, zakłócają porządek publiczny lub dopuszczają się wybryków chuligańskich. Ściągają na siebie kłopoty wchodząc w konflikt z prawem lub stają się ofiarami przestępstw. 

Funkcjonariusze we wtorek będą kontrolować skwery, parki, tereny przybrzeżne jezior, czyli miejsca w których lubi spotykać się młodzież. Będą ujawniać tzw. wagarowiczów, czyli tych uczniów, którzy przebywają poza szkołą w czasie trwania lekcji bez uzasadnionego powodu. Policjanci będą też zwracać uwagę czy młode osoby spożywają alkohol lub palą papierosy.

Szczególnemu nadzorowi będą również podlegać placówki handlowe sprzedające alkohol. Policjanci będą ostrzegać sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży przed konsekwencjami naruszenia przepisów obowiązującego prawa, a tym samym ujawniać nieuczciwych sprzedawców udostępniających alkohol osobom małoletnim wbrew zakazowi.

Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że ani szkoła, ani policja nie są w stanie ochronić młodych ludzi bez pomocy rodziców. Stąd nasz apel, aby zwłaszcza przed tym dniem, rodzice porozmawiali ze swoimi dziećmi, w szczególności:

- zachęcili swoje dzieci do wzięcia udziału w organizowanych imprezach na terenie szkoły;
- ustalili, jak i z kim dziecko będzie spędzało dzień;
- przestrzegli przed spożywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków;

Miejmy nadzieję, że podjęte działania pozwolą naszym pociechom bezpiecznie i wesoło spędzić ten z utęsknieniem wyczekiwany pierwszy dzień wiosny.

Źródło/tekst otyginalny: KPP Ełk