wtorek, 11 kwiecień 2023

Tomasz Andrukiewicz powołany do składu Komitetu Monitorującego

Fot. elk.pl Fot. elk.pl

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołał prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza do składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 w charakterze członka.

Wdrażanie programu nowej perspektywy 2021-2027 poprzedza powołanie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, do kompetencji którego zalicza się m.in. zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów, czy też propozycji instytucji zarządzającej dotyczące zmiany programu. Komitet analizuje m.in. postępy we wdrażaniu Programu oraz osiąganiu celów pośrednich i celów końcowych.

Struktura Komitetu Monitorującego oraz procedura wyboru członków ustalana jest przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

W dniu 29 marca Tomasz Andrukiewicz otrzymał od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego akt powołania do składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 w charakterze członka.

Źródło: ełk.pl