wtorek, 18 kwiecień 2023

Naprawa ełckich dróg

Fot. Ilustracyjne Fot. Ilustracyjne

Dzięki umowie zawartej przez miasto na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, wykonane zostaną naprawy dróg w poszczególnych lokalizacjach miasta, m.in. w obrębie skrzyżowania Targowa/Cmentarna, ulic Wojska Polskiego i Jeziorna.

Dnia 3 kwietnia miasto podpisało umowę na remonty cząstkowe nawierzchni z elementów betonowych na terenie miasta Ełk w 2023 r.

Do zakresu robót zalicza się m.in. prace polegające na:

  • wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej,

  • przełożenie nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej,

  • ustawieniu krawężnika betonowego, obrzeża betonowego,

  • regulacji studni kanalizacyjnych, wpustu ulicznego, studni telekomunikacyjnych,

  • regulacji zaworu wodociągowego lub gazowego.

Wartość robót zgodnie z umową: 198 452 złotych.

Remonty cząstkowe planowane są w następujących lokalizacjach:

- ul. Jeziorna (od strony Jeziora Ełckiego),

- skrzyżowanie Targowa/Cmentarna,

- ul. Nadjeziorna (od Zamkowej kier. bud. nr 1b),

- ul. Pułaskiego (od strony Dos Patos),

- ul. Wojska Polskiego (bud. nr 70-72),

- ul. Sadowa (bud. nr 1,17,19).

W pierwszej kolejności prace zostaną podjęte w obrębie ulicy Produkcyjnej i Stoczniowej przy nowo powstałej zatoce autobusowej.

Termin realizacji wszystkich prac: 19 listopada 2023 r.