piątek, 19 maj 2023

Komunikat miasta w sprawie ratowników medycznych i trwającego postępowania

Fot. ProMedica Ełk Fot. ProMedica Ełk

Przedstawiamy oryginalną treść oficjalnegoo komunkatu miasta w sprawie ratowników medycznych. 

 
Ełk, 19 maja 2023 roku
 
W związku z informacjami otrzymanymi od pracowników Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Pro-Medica Sp. z o.o. w Ełku podczas spotkania w dniu 19 kwietnia 2023 roku, dotyczącymi trudnej relacji pomiędzy Kierownictwem Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego a pracownikami, Prezydent Miasta Ełku niezwłocznie podjął czynności wyjaśniające, kierując w tym samym dniu sprawę w celu wyjaśnienia i analizy do Rady Nadzorczej Pro-Medica Sp. z o.o., która jest organem kontrolnym Spółki oraz Zarządu Spółki.
 
Następnie w dniu 27 kwietnia 2023 roku Prezydent Miasta zaprosił przedstawicieli ratowników medycznych na kolejne spotkanie
w przedmiotowej sprawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.
Kolejnym krokiem było spotkanie w dniu 28 kwietnia 2023 r. przedstawicieli ratowników z dyrekcją Spółki Pro-Medica Sp. z o.o. oraz Radą Nadzorczą, podczas którego wysłuchano postulatów.
 
W trakcie spotkania wyjaśniono niektóre zarzuty i ustalono propozycje ich rozwiązania. Tego samego dnia Prezes Zarządu Pro-Medica Sp. z o.o. powołała Komisję Antymobbingową, która zajmie się ustaleniem i wyjaśnieniem zasadności zarzutów. Komisja rozpocznie prace w tym zakresie niezwłocznie. W jej składzie znajdzie się między innymi osoba wskazana przez ratowników medycznych. Ustalenia pracy Komisji będą stanowiły podstawę do rozstrzygnięcia zaistniałej sytuacji oraz podjęcia ewentualnych decyzji strategicznych i kadrowych przez Zarząd Spółki Pro-Medica Sp. z o.o. w Ełku.
 
Prezes Zarządu Pro-Medica Sp. z o.o. dwukrotnie spotkała się z przedstawicielami ratowników w dniach: 18 kwietnia 2023 roku oraz 12 maja 2023 roku, przyjmując ich postulaty do wyjaśnienia i podjęcia stosownych kroków. Kolejne spotkanie w przedmiotowym zakresie odbędzie się 19 maja 2023 r.
 
Marcin Radziłowicz
Sekretarz Miasta Ełku