czwartek, 23 maj 2024

Ostatnie chwile rekrutacji do szkoły muzycznej

Już tylko do piątku 24 maja trwają zapisy do szkoły muzycznej. Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież, które lubią śpiewać, bawić się muzycznie, pracować w grupie a także indywidualnie, do rozpoczęcia nauki gry na interesującym je instrumencie.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat do szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Proponujemy naukę na takich instrumentach jak: fortepian, organy, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, perkusja a także zajęcia umuzykalniające. Nauka w naszej szkole jest bezpłatna,odbywa się w godzinach popołudniowych, jest zindywidualizowana i nastawiona na rozwój uzdolnień ucznia. Lekcje indywidualne gry na instrumencie odbywają się dwa razy w tygodniu, zajęcia teoretyczne wspomagające naukę gry na instrumencie odbywają się w małych grupach. Zapraszamy chętnych kandydatów na zajęcia przygotowawcze 3 i 4 czerwca, podczas których omówione i przećwiczone zostaną zagadnienia egzaminacyjne oraz na indywidualne badanie przydatności do szkoły 5 czerwca. Należy złożyć podanie i określić w nim wybór instrumentu, resztą pokierują nauczyciele szkoły, którzy określą zdolności słuchowe i predyspozycje do danego instrumentu.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie szkoły www.gov.pl/zpsmelk w zakładce: Rekrutacja 2024/2025 (http://www.gov.pl/zpsmelk%2520w%2520zak%C5%82adce:%2520Rekrutacja%25202024/2025)
oraz w sekretariacie szkoły pod nr tel. 87-61-03-623