czwartek, 28 styczeń 2021

Urodzenia, zgony, najpopularniejsze imiona – statystyka z 2020 roku

Ełcki samorząd w celu poprawienia komfortu życia mieszkańców, od lat podejmuje szereg działań w zakresie m.in. polityki społecznej, rozwoju infrastruktury, zwiększenia liczby zakładów pracy oraz atrakcyjności oferty kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wysokim poziomie. Ponadto podejmowane są także takie działania jak: tworzenie nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach, czy kolejne inwestycje. Wpływ na wzrost liczby ludności ma prowadzona przez samorząd polityka prorodzinna, w tym funkcjonowanie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”, a także aktywna polityka społeczna wspierająca mieszkańców Ełku.

Obecnie w Ełku mieszka ok. 62 tysiące mieszkańców. (Stan na dzień 30 czerwca 2020 roku. Dane z Głównego Urzędu Statystycznego).

 zgony 

Dane statystyczne z Urzędu Stanu Cywilnego

 

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Urząd Stanu Cywilnego

miasto, gmina Ełk
i akty zagraniczne

Urodzenia

1223

1273

1120

Zgony

789

866

1061

Małżeństwa

412

482

356

Rozwody

176

179

140

Spadek liczby urodzeń między rokiem 2019 a rokiem 2020 może wynikać z panującej epidemii koronawirusa. Wzrost zakażeń COVID-19 wśród personelu medycznego szpitala Pro-Medica przyczynił się do zamknięcia m. in. Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i wstrzymania przyjęć pacjentek, które w tym czasie zgłaszały się m.in. do szpitali w Grajewie, Piszu, Olecku i Giżycku.

Różnica urodzeń w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego, a szpitalem „Pro Medica” wynika ze sporządzania przez USC zagranicznych aktów urodzeń oraz ewidencjonowania na rok kolejny, dzieci urodzonych na przełomie roku (rodzic dziecka urodzonego w szpitalu pod koniec roku zgłasza dziecko w USC dopiero w nowym roku).

Różnica zgonów w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego, a szpitalem „Pro Medica” wynika ze sporządzania przez USC zagranicznych aktów zgonu. Miejski szpital prowadzi ewidencję osób, które umarły tylko w szpitalu (np. brak osób, które zmarły w domu).

 

DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2020 URZĄD STANU CYWILNEGO

Najczęściej nadawane imiona w 2020 roku (Stan ze stycznia 2021 r.)

 

Chłopiec: Dziewczynka:

1. Antoni (27) 1. Zuzanna (21)

2. Filip (20) 2. Hanna (19)

3. Jakub (19) 3. Zofia (16)

4. Aleksander (18) 4. Julia (15)

5. Piotr, Franciszek (15) 5. Aleksandra (14)

 

Przykłady najrzadziej nadawanych imion w 2020 roku

 

Chłopiec: Dziewczynka:

1. Zbigniew (1) 1. Nadzieja (1)

2. Jędrzej (1) 2. Patrycja (1)

3. Józef (1) 3. Jagoda (1)

4. Marek (1) 4. Ewa (1)

5. Edward (1) 5. Joanna (1)

Ełczanie w wieku od 100 - 110 lat

Lp.

Rok urodzenia

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

1.

1921 r.

100 lat

-

-

2.

1920 r.

101 lat

-

1

3.

1919 r.

102 lat

-

-

4.

1918 r.

103 lata

-

2

5.

1917 r.

104 lata

1

-

6.

1916 r.

105 lata

-

-

7.

1915 r.

106 lat

-

-

8.

1914 r.

107 lat

-

-

9.

1913 r.

108 lat

-

-

10.

1912 r.

109 lat

-

-

11.

1911 r.

110 lat

-

-

 Źródło: UM