niedziela, 20 październik 2019

Kolejne działania ekologiczne w Ełku

Fot. UM Fot. UM

Wideo - Spacer po jesiennym Ełku 

W Ełku rozpoczęły się jesienne prace na terenach zielonych. W tym roku ze względu na wprowadzenie nowych standardów kształtowania zieleni miejskiej, powierzchnia z której zostaną zgrabione liście zmniejszy się o ok. 20 %. To kolejny krok w kierunku działań ekologicznych w naszym mieście.

Poprzez zmniejszenie ilości zgrabionych liści parki i zieleńce zostaną wzbogacone w materię organiczną, która stanowi naturalny nawóz. Dzięki temu poprawią się warunki siedliskowe roślin, a także wpłynie to pozytywnie na wiele organizmów żywych, m.in. owadów i jeży, które wśród liści znajdują schronienie i pożywienie.

W miejscach mniej reprezentacyjnych, szczególnie tam gdzie z powodu ocienienia przez drzewa i krzewy nie rośnie trawa, liście nie będą wygrabiane. Zostaną także na rabatach bylinowych, pod krzewami oraz w miarę możliwości pod drzewami. Wyjątek stanowią liście kasztanowców, które będą usuwane i utylizowane ze względu na szerzącą się w ostatnich latach inwazję szkodnika tych drzew - motyla szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella). Zmniejszenie zakresu prac przyczyni się do zaoszczędzenia środków, które zostaną przekazane na zakup cebulek krokusów.