niedziela, 01 grudzień 2019

Remonty elewacji ełckich budynków w 2019 r.

Fot. Archiwalne Fot. Archiwalne

Za sprawą remontów elewacji, kolejne ełckie budynki zmienią swój wygląd. W tym roku inwestycje objęły 14 budynków, a koszt prac wyniósł ponad 1,4 mln zł. Te inwestycje powodują nie tylko oszczędności energetyczne w związku z dociepleniem ścian, ale zmieniają także wizerunek ełckich budynków. Miasto we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi realizuje inwestycje i remonty, których celem jest przede wszystkim poprawa warunków jakości życia mieszkańców, ale również zmiana wizerunku poszczególnych budynków i kamienic, które stają się wizytówką naszego miasta.

Zobaczcie także remonty 2018 - klik 

Remonty elewacji budynków powodują również oszczędności energetyczne w związku z dociepleniem ścian. W tym roku inwestycją objęto 14 budynków, a koszt prac wyniósł ponad 1,4 mln zł:

1. Magazynowa 2 - Remont elewacji
2. Wojska Polskiego 68a - Ocieplenie ściany frontowej
3. Słowackiego 4 - Remont elewacji z dociepleniem ścian i wykonanie remontu (renowacji) ściany frontowej oraz izolacji ściany fundamentowej
4. Gdańska 11 - Remont elewacji od strony zachodniej
5. Kolejowa 27 - Wymiana części pokrycia i remont elewacji z dociepleniem
6. Mickiewicza 27 - Remont elewacji od ulicy
7. Mickiewicza 34 - Remont elewacji frontowej i szczytowych
8. Orzeszkowej 5 - Wykonanie renowacji elewacji, termomodernizacji ścian, wymiany stolarki okiennej oraz docieplenia fundamentów
9. Orzeszkowej 6A - Remont elewacji z termoizolacją ścian, ocieplenie stropodachu
10. Świackiego 2 - Remont elewacji z dociepleniem (od strony ulicy) z balkonami
11. Świackiego 3 - Remont elewacji z dociepleniem ściany frontowej oraz izolacją przeciwwilgociową
12. Toruńska 2 - Remont elewacji oraz dachu z dociepleniem ścian budynku mieszkalnego
13. Wojska Polskiego 1 i 1A - Remont elewacji z dociepleniem – ściana szczytowa od strony budynku Wojska Polskiego 3
14. Wojska Polskiego 68 - Remont elewacji wraz z dociepleniem ściany zewnętrznej budynku

Źródło: UM