wtorek, 10 listopad 2020

Początki naszego miasta Ełk - podróż przez historię Ełku

Pierwotny Ełk był niczym opowieść z bajki sprzed wielu, wielu lat, w którą uwierzyć dziś trudno. Kury składane w darze, jako czynsz, „nieopodatkowane” niedźwiedzie i dziki, ważne przywilej poręczane zaufaniem "uczciwych duchownych" - przyjaciół zakonu, infantylność i twarde zasady. Dokumenty, które znajdziemy w książce jawią się, jako perły w koronie, to od nich wszystko przecież się zaczęło. To właśnie tam wyrastał dzisiejszy, bliski nam  Ełk. Fragment książki - KLIK. 

Projekt bez tytułu 6

Pierwszy tom serii wydawniczej „Bibliotheca Lyccensis” przygotowanej przez Muzeum Historyczne w Ełku, to nadzwyczajna podróż przez fundamentalną historię Ełku. Zanim powstał Ełk, jaki znamy i kochamy, złożono w darze, wiele kur, pozyskano wiele łbów. Dziś Ełk, to miasto z nowym porządkiem, z nową jakością i rzeczywistością, która wiele razy się zmieniała, by doprowadzić nas, niemal w to samo, co setki lat temu miejsce, choć do miasta zupełnie innego, mentalnie, kulturalnie, ekonomicznie, turystycznie.

Jak wyglądała kiedyś wieś Ełk? Jak wyglądał osada? Jakich herbów i pieczęci używano kiedyś? Ile funkcjonowało wtedy karczem? Na co przeznaczano opłaty „bramne” podczas targów? Z czego musiały być wykonane kominy w ełckich domach? Kiedy odbywały się jarmarki? Kto mógł na nich handlować? Czy wyobrażenie powiązania pieczęci herbowej Ełku z 1669 roku z burmistrzem Ełku Janusem jest jedyne i  słuszne?

W 1435 r. Ełk otrzymał prawa miejskie, lokacja jednak nie powiodła się. 23 sierpnia 1669 r. nowym przywilejem, wydanym przez Fryderyka Wilhelma, władcy Księstwa Pruskiego, Ełk otrzymał pełne prawa miejskie. Dokument ten jednak spłonął w 1688 r. na skutek wielkiego pożaru. Przywilej został odnowiony przez Fryderyka III w 1960 r.

- 1425 – lokacja wsi, 1435 – pierwsza lokacja miasta, 1560 – nadanie prawa odbywania cotygodniowych jarmarków i 1669 – odnowienie praw miejskich. Dopiero ta ostatnia data przyniosła ostateczne prawne usankcjonowanie miejskiego statusu Ełku – czytamy.

Serdecznie polecamy Wam tom I Bibliotheca Lyccensis -  podróż przez historię od momentu, kiedy Wielki Mistrz Zakonu Paweł von Rusdorf nadał pierwszemu sołtysowi Bartoszowi Bratumiłowi 48 łanów, we wsi zwanej Ełk „na polach, łąkach, lasach, mokradłach i zaroślach oraz łąkę położoną nad rzeką Ełk, w miejscu w którym rzeka z jeziora ełckiego wypływa".

Przywilej Lokacyjny wsi Ełk z 1425 roku. Fotografia z książki Bibliotheca Lyccensis

IMG 8769lokacja2

Przywilej miejski Ełku z 1445 roku. Fotografia z książki Bibliotheca Lyccensis

IMG 8768lokacja

Odpis przywileju lokacyjnego  z 1669  roku. Fotografia z książki Bibliotheca Lyccensis

IMG 8770lokacyjny3

Wizerunek Herbów Ełku. Fotografie pochodzą z książki Bibliotheca Lyccensis

IMG 8771pieczec

IMG 8774pieczec2