piątek, 21 luty 2020

90 % bonifikaty na zakup lokalu komunalnego przez najemców

Miasto Ełk prowadzi sprzedaż lokali mieszkalnych na preferencyjnych warunkach finansowych, w ramach ustawowego pierwszeństwa, na rzecz najemców. Z uprawnienia do nabycia lokalu będą mogli skorzystać wyłącznie najemcy nieposiadający zadłużenia w opłatach za lokal mieszkalny.

 Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Ełku istnieje możliwość wykupu lokalu mieszkalnego z 90% bonifikatą. Nabycie lokalu może nastąpić przez najemców, którzy:

·         posiadają umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony,

·         nie posiadają innych nieruchomości mieszkalnych,

·         lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym.

Z uprawnienia do nabycia lokalu będą mogli skorzystać wyłącznie najemcy nieposiadający zadłużenia w opłatach za lokal mieszkalny. W przypadku zaległości finansowych, procedura sprzedaży będzie prowadzona po uregulowaniu wszelkich zobowiązań z tego tytułu wobec Miasta Ełk. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może być rozłożona na raty roczne na okres do 5 lat. Oprocentowanie rat ustalane przez Radę Miasta Ełku odpowiada na dzień dzisiejszy wysokości 10%.

Ogółem w roku 2019 sprzedano 48 lokali mieszkalnych. Wartość sprzedanych mieszkań stanowi kwotę 7 mln 901 tys. 900 zł. Do budżetu wpłynęło ze sprzedaży mieszkań 633 tys. 740 zł, reszta kwoty tj. 156 tys. 450 zł wraz z należnymi odsetkami wpłynie w ciągu 5 lat, ponieważ 11 najemców skorzystało z możliwości wykupu mieszkań na raty.

Najemcy zainteresowani wykupem lokalu mieszkalnego mogą składać wnioski w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pok. 02. Dodatkowe informacji można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami UM Ełku pok. 235 (I piętro) lub pod nr tel.: 87 732-61-35.

Wniosek do pobrania na stronie: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/101/Sprzedaz_lokali_mieszkalnych_i_uzytkowych_na_rzecz__najemcow/#_blank