środa, 11 marzec 2020

Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta

Od 11 marca 2020 r. prowadzone są remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni betonowej na terenie Ełku. Remontami objęte będą m.in. ulica Sezamkowa, Miodowa oraz Nektarowa. Nie przewiduje się większych utrudnień w ruchu.

W zakres prac będą wchodziły roboty związane z poprawą stanu nawierzchni jezdni i chodników z elementów betonowych wraz z regulacją studni kanalizacyjnych. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Ełmex” w Ełku Sp. z o.o. Łączny koszt prac to ok. 150 tys. zł.

Uwaga, na obszarach, w których prowadzone będą prace drogowe, należy zwracać szczególną uwagę na bieżące oznakowanie robót.