wtorek, 19 maj 2020

Spadek wpływów w budżetach samorządów, również Ełku

Potrzebna jest tarcza osłonowa, z której skorzystają samorządy terytorialne. Związek Miast Polskich apeluje do rządu o wdrożenie działań, o które walczą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie wskazując na znaczne pogorszenie stanu finansów wszystkich samorządów.

slider 0690db99f0a38d9406643af5d0de5eaf

Pandemia koronawirusa i liczne ograniczenia wprowadzane przez rząd skutkują odczuwalnymi ubytkami w budżetach samorządów.

W ciągu czterech miesięcy, tj. od stycznia do kwietnia, wpływy do budżetu miasta z podatku CIT spadły o ok. 30% w odniesieniu do roku ubiegłego (wpływy w 2019 – 492 100 zł; wpływy w 2020 – 346 803 zł). Nieco mniejszy spadek, bo o ok. 16% za cztery miesiące, odnotowany został w budżecie miasta Ełku z wpływów z PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy w 2019 r. – 15 186 881 zł; wpływy w 2020 r. – 12 899 289 zł). Z kolei w miesiącu kwietniu, w porównaniu do roku ubiegłego, spadek dochodów z PIT wyniósł 42% (wpływy w 2019 r. – 4 887 375 zł; wpływy w 2020 r. – 2 847 709 zł).

W kwietniu, w porównaniu do roku 2019, bardzo duży spadek dochodów w budżecie odnotowały również ełckie instytucje i spółki. W Ełckim Centrum Kultury dochody w kwietniu 2019 r. wyniosły – 56 395 zł, a w 2020 r. zaledwie 803 zł. Daje to spadek o aż 98%. W podobnej sytuacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tam spadek dochodów w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku wyniósł ok. 85% (dochód w 2019 r. – 198 480 zł; dochód w 2020 r. -29 949 zł). Znaczny spadek dochodów odnotował też Miejski Zakład Komunikacji. Wpływy ze sprzedaży biletów w miesiącu kwietniu (w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku) spadły o 76% (w 2019 r. – 252 702 zł; w 2020 r. – 60 476 zł).

Dlatego organizacje samorządowe tworzące Stronę Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zabrały głos w sprawie konieczności podjęcia działań osłonowych JST w związku ze skutkami epidemii.

W oświadczeniu z dnia 14 maja b.r. prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i marszałkowie województw wskazali konieczność wprowadzenia sugerowanych poprawek do ustawy o zmianie nie­których ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wśród postulatów znalazły się:

  • przesunięcia w czasie składania nowej deklaracji JPK VAT przez JST,
  • specjalne subwencje oraz zwolnienia/ulgi w składkach ZUS.

Samorządowcy oczekują również, że Sejm jak najszybciej rozpatrzy projekt ustawy o szczególnych rozwiąza­niach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza­niem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusemZawiera on propozycje i pakiet osłonowy dla samorządów.