wtorek, 29 styczeń 2019

Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom rodzin

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin a także świadków i osoby ich najbliższe do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Dyżury odbywają się w MOPS w Ełku ul. Piłsudskiego 8   (pok. nr 21 I piętro)

poniedziałek 12.00- 20.00
wtorek-piątek 09.00-16.00
sobota 08.00-12.00

Regionalny ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem zapewnia nieodpłatnie m.in. :

  • pomoc prawną
  • pomoc psychologiczną
  • pomoc materialna i rzeczowa osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członków ich rodzin
  • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym
  • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych
  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny
  • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową

Kontakt:

  • tel. kontaktowy 518-213-707
  • MOPS w Ełku ul. Piłsudskiego 8 (pok. nr 21 I piętro)

Pomoc prawna, psychologiczna, tłumacza migowego, mediacje udzielana będzie po wcześniejszym umówieniu wizyt.

Ośrodek współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Ośrodek działa we współpracy z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach