czwartek, 02 styczeń 2020

Ełk z szansą na rozwój w oparciu o zieloną gospodarkę - green economy

Miasto Ełk zostało zakwalifikowane do II etapu  Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Program skierowany jest do miast małych i średnich, wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Projekt pn. „Zrównoważony rozwój Ełku - środowisko, gospodarka, mieszkańcy” został zakwalifikowany do kolejnego etapu Programu „Rozwój lokalny”. Wstępna koncepcja zakłada rozwój Ełku w oparciu o tzw. zieloną gospodarkę. W konkursie zgłoszonych było 212 miast, a wsparcie finansowe otrzyma jedynie około 15 z nich.

W I etapie należało złożyć zarys projektu, pokazujący w zwięzłej formie ogólną koncepcję rozwoju miasta. Z 212 wnioskodawców do kolejnego etapu zostało zakwalifikowanych 54, w tym Gmina Miasto Ełk z projektem pn. „Zrównoważony rozwój Ełku - środowisko, gospodarka, mieszkańcy”. W II etapie konkursu należy przygotować kompletną propozycję projektu ze wskazaniem konkretnych działań i budżetu oraz opracowaniem planu rozwoju lokalnego i planu rozwoju instytucjonalnego. Z grupy 54 miast wsparcie finansowe otrzyma jedynie około 15.

Wstępna koncepcja zakłada rozwój Ełku w oparciu o tzw. zieloną gospodarkę (green economy). Inwestowanie w środowisko ma stanowić siłę napędową miasta, podnosząc przy tym jakość życia mieszkańców oraz chroniąc systemy naturalne. Istotną częścią projektu ma być szersze wykorzystanie elementów poprawiających ekosystem miejski m.in. w zakresie jakości wód Jeziora Ełckiego, małej retencji, zieleni miejskiej czy transportu publicznego. Ważna część projektu to opracowanie modelu, dzięki któremu zasoby Ełku będą mogły być wykorzystane w kierunku rozwoju lokalnej gospodarki opartej o innowacyjność i ekotechnologie. Szczegółowe działania projektowe zostaną wypracowane w 2020 r. przy wsparciu ekspertów Związku Miast Polskich oraz partnerów, z którymi miasto Ełk będzie chciało nawiązać współpracę w celu przygotowania i realizacji projektu.

Każdy projekt będzie mógł otrzymać dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 mln euro. Poziom dofinansowania wyniesie do 100% kosztów.

Więcej na: https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/rusza-nabor-wnioskow-w-ramach-pr...

Źródło: UM