wtorek, 20 listopad 2018

W Ełku ruszyła V edycja "Szlachetnej Paczki" - Ty również możesz pomóc

 

Na terenie Polski realizowana jest już po raz XVIII, w Ełku ruszyła V edycja. Czym jest "Szlachetna Paczka",  na czym polega i jak można włączyć się w akcję zapytaliśmy Dorotę Ramatowską - koordynatora regionu w „Szlachetnej Paczce”. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję.

 Czym jest „Szlachetna Paczka?

Jest projektem ogólnopolskim, który ma na celu pomoc osobom, które z przyczyn niezawinionych znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Specyfiką SZLACHETNEJ PACZKI jest to, że konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. I właśnie to jest w SZLACHETNEJ PACZCE takie niezwykłe, że zwykły człowiek pomaga drugiej osobie. Ideą SZLACHETNEJ PACZKI jest tzw. „mądra pomoc”, czyli taka pomoc, która da tym rodzinom siłę do dalszego działania, do zmiany swojego życia.

Na czym polega działalność „ Szlachetnej Paczki?

To przede wszystkim pomoc osobom i rodzinom potrzebującym. Spotykamy się z rodziną, zapoznajemy się z jej problemami oraz potrzebami. Na podstawie zgromadzonych informacji podejmujemy decyzję o zakwalifikowaniu rodziny do projektu oraz tworzymy opis, który później jest widoczny dla darczyńcy i współpracujemy z darczyńcami w przygotowywaniu paczki. Pomagamy osobom, które w obliczu wielu trudności podejmują walkę o wyjście z trudnej sytuacji i spełniają kryterium dochodowe. Nie włączamy do projektu osób, które nie mieszczą się w granicach kryterium dochodowego oraz żyją w biedzie i nie chcą nic z tym zrobić, przyjmują postawę bierną i roszczeniową. Adresy rodzin pozyskuje i przydziela nam lider rejonu. W tym roku najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy od placówek edukacyjnych ( nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, pracownicy zakładów opieki zdrowotnej. Bierzemy pod uwagę rodziny, które zaliczane są do następujących kategorii: chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie, niepełnosprawność w rodzinie, samotne rodzicielstwo, wielodzietność, nieszczęście w wyniku zdarzeń losowych oraz inne. W zeszłym roku pomoc otrzymały 42 rodziny. Obecnie wolontariusze odwiedzają potrzebujących. Staramy się dotrzeć do jak największej liczby rodzin. Praca wolontariusza nie kończy się na finale SZLAHETNEJ PACZKI. Współpracujemy z rodziną również po finale. Celem takich spotkań jest obserwacja w jaki sposób paczka wpłynęła na życie rodziny.

Kto może zostać darczyńcą?

Przede wszystkim człowiek, który nie jest obojętny na krzywdę innych i odpowiedzialnie podchodzi do zaspokojenia potrzeb. Mogą to być osoby prywatne, które chcą zrobić paczkę samodzielnie bądź z przyjaciółmi . Do zrobienia paczki zachęcamy również zakłady pracy. Darczyńcy czasami nie są świadomi jaką wartość ma ich pomoc dla rodziny. Po pierwsze: paczka odciąży budżet domowy, sprawi, że nadchodzące święta będą wyjątkowe. Po drugie paczka nie jest to tylko pomoc rzeczowa . Jest to również pomoc niematerialna ponieważ ona daję silę i impuls do zmiany. W pewnym sensie powoduje, że rodzina wygrywa z przeszkodami i staje się bohaterem.  

Co należy zrobić, żeby pomóc wybranej rodzinie?

Aby wybrać rodzinę należy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl kliknąć w ikonę WYBIERZ RODZINĘ i postępować zgodnie z instrukcją. Po wyborze rodziny wolontariusz kontaktuje się z darczyńcą i nawiązuje współpracę w zakresie kompletowania paczki. Finał akcji odbędzie się w dniach 08.12 – 09.12.2018 r. Wtedy darczyńcy przywożą paczki do magazynu, który mieści się w Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku.

szlachetna paczka 6

szlachetna paczka 2