środa, 02 grudzień 2020

Samorządowcy zwrócili się do Prezydenta RP o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydenci i burmistrzowie miast walczą o zwiększenie udziałów samorządów terytorialnych we wpływach z PIT. Postulaty samorządowców uwzględnił Senat wprowadzając w projekcie ustawy rekompensatę ubytków. Jednak Sejm odrzucił tę poprawkę. Teraz Związek Miast Polskich zwrócił się z wnioskiem do Prezydenta RP o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.

Fot. elk.pl

c8291a82ce2c4c016f0d3ce7fd32e8cf

W opinii polskich samorządowców uchwalona przez Sejm „ustawa o podatku zryczałtowanym” jest niezgodna z art. 167 Konstytucji RP.

W wyniku przyjętej przez Sejm ustawy (podpisanej przez Prezydenta w dniu uchwalenia), część płatników podatku PIT będzie płacić podatek zryczałtowany, w którym samorządy terytorialne nie mają udziału. Oznacza to, że ok. 1,4 mld zł rocznie zamiast do budżetów jednostek samorządów terytorialnych wpłynie do budżetu centralnego. W trakcie prac parlamentarnych Senat, na wniosek samorządów wprowadził rekompensatę  tych ubytków w budżetach JST. Sejm jednak odrzucił tę poprawkę.

W odpowiedzi na przyjętą przez Sejm ustawę pozwalającą na wpływów dochodów z PIT do budżetu centralnego zamiast do budżetów samorządów, prezydenci i burmistrzowie miast zwrócili się do Prezydenta RP z wnioskiem o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.

Zapisy nowej ustawy są zdaniem samorządowców  wbrew konstytucyjnej zasadzie, adekwatności, mówiącej o tym, że zasilanie finansowe samorządów powinno być proporcjonalne do przekazanych zadań. Aktualnie samorządy nie mogą liczyć ani na zmniejszenie z zakresu zadań, ani na rekompensatę poważnego ubytku w dochodach. Nie ma też tarczy samorządowej, z której mogliby skorzystać.

Źródło: elk.pl

apismoiu