czwartek, 03 grudzień 2020

Komfortowa stacja Ełk Osobowy. "Ełcka kolej wjeżdża w XXI wiek"

Fot. Wojciech Kossakowski Fot. Wojciech Kossakowski

PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły przetarg na modernizację peronów, torów i budowę nowego przejścia podziemnego na stacji w Ełku. Przebudowa towarowej części stacji zapewni sprawniejszy przewóz ładunków koleją. To pierwszy etap przebudowy trasy Rail Baltica na odcinku Białystok – Ełk. - Mamy to! 700 mln – ełcka kolej wjeżdża w XXI wiek. Historyczny dzień dla Ełku. Pasażerowie na stacji Ełk Osobowy zyskają oczekiwany standard obsługi - cieszy się Poseł Wojciech Kossakowski. Jakie zmiany przed nami? Informuje poseł:

  • Wszystkie trzy perony zostaną podwyższone i poszerzone, co umożliwi wygodny dostęp do pociągów.
  • Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się zyskają lepszą dostępność na perony.
  • PLK wybudują nowe przejście podziemne o długości prawie 110 metrów, o 70 metrów dłuższe niż obecnie, które zastąpi dwa dotychczasowe.
  • Wymiana ok. 40 km torów, 116 rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym zwiększy możliwości sprawnego prowadzenia ruchu na stacji.
  • Jednym z celów inwestycji jest także poprawa warunków obsługi pociągów towarowych, które kursują pomiędzy #Polska a #krajenadbałtyckie
  • W planach jest budowa nowego wiaduktu kolejowego nad ulicą Suwalską, który zastąpi dotychczasowy obiekt.
  • Przebudowany będzie most kolejowy nad rzeką Ełk.
  • Przebudowa stacji Ełk Osobowy oraz Ełk Towarowy jest pierwszym etapem przebudowy trasy Białystok – Ełk, w ramach projektu „Prace na linii E 75 na odcinku #Białystok – #Suwałki – #Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”

68206bac eb44 44d3 8dd9 8e32f00a1a93

 

129312564 3877794392265123 935964245295158521 o

Pasażerowie zyskają komfortową stację Ełk Osobowy. Wszystkie trzy perony zostaną podwyższone i poszerzone, co znacznie ułatwi dostęp do pociągów. Zamontowane zostaną nowe wiaty oraz ławki. Czytelne oznakowanie ułatwi orientację na stacji. Informacje o rozkładzie jazdy będą prezentowane w gablotach informacyjnych oraz podawane przez nowe nagłośnienie.

Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się zyskają lepszy dostęp do pociągów. Ułatwieniem będą windy na każdym z peronów. Dobrą orientację na stacji dla osób niewidzących lub słabowidzących zapewnią ścieżki naprowadzające oraz oznaczenia w języku Braille’a. Antypoślizgowa nawierzchnia i funkcjonalne oświetlenie zapewnią bezpieczne poruszanie się po peronach także po zmroku. PLK wybudują również nowe przejście podziemne.  

- Przetarg na stację w Ełku, to pierwszy etap przebudowy linii z Ełku do Białegostoku na międzynarodowej trasie Rail Baltica. Podróżni zyskają komfortowy dostęp do pociągów, sprawniejsza będzie obsługa kolejowych przewozów towarowych. Zgodnie z zapowiedziami PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłaszają przetargi i realizują inwestycje. Sprawnie wykorzystujemy środki unijne, m.in. z instrumentu „Łącząc Europę” CEF – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP PLK SA.
 
Transport kolejowy będzie efektywniejszy
 

Sprawniejsze prowadzenie ruchu na stacji zapewni m.in. wymiana ok. 45 km torów i sieci trakcyjnej oraz 118 rozjazdów. O bezpieczeństwo w ruchu kolejowym zadbają pracownicy w lokalnym centrum sterowania, planowanym do budowy w Ełku. Dzięki inwestycji sprawniejsze będą przewozy pomiędzy Polską a krajami nadbałtyckimi. Wzrośnie też znaczenie kolei jako ekologicznego, efektywnego środka transportu

Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz samochodowym zagwarantuje budowa wiaduktu, który zastąpi przejazd przez osiem torów i znacznie usprawni komunikację w mieście. Przebudowany będzie most kolejowy nad rzeką Ełk.

Inwestycja planowana jest na lata 2021-2023.

Źródło: Poseł Wojciech Kossakowski/ Ministerstwo Infrastruktury