czwartek, 03 grudzień 2020

Nowy żłobek w SP nr 5

Miasto Ełk pozyskało  800 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z programu „MALUCH + 2021” na utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Szkole Podstawowej nr 5.

Planowana inwestycja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna uwzględnia m.in. organizację żłobka na 100 dzieci (4 grupy).

Łączna powierzchnia żłobka wyniesie 658 m2. Placówka zostanie wydzielona na parterze budynku szkoły. Powstaną tam:

  • 4 sale (po ok. 67 m2 każda) wraz z własnymi łazienkami,
  • każda z 4 łazienek będzie wyposażona w: dwie kabiny wc, kabinę natryskową, dwie umywalki, miejsce do przewijania dzieci, wydzielony magazynek nocników wraz z możliwością ich mycia i dezynfekcji.
  • Sale będą wyposażone w nowe meble, dywany, zabawki oraz pomoce dydaktyczne i edukacyjne.

Dodatkowo w żłobku zagospodarowane zostaną: 

  • łazienka damska, męska oraz dla osób z niepełnosprawnością,
  • pokój socjalny z łazienką dla pracowników,
  • 2 pomieszczenia szatni z wózkownią,
  • magazyn mleka matki i pomieszczenia do karmienia,
  • sekretariat, gabinet dyrektora/ kierownika.

Inwestycja organizacji żłobka wyniesie ok. 1 mln zł. Dofinansowanie w wysokości 800 tys. zł pochodzi z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z programu „MALUCH + 2021”. Wkład własny miasta Ełku wyniesie ok. 200 tys. zł.

Nowo powstały żłobek będzie funkcjonował w dni robocze, w godz. 6.00 – 17.00. Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 realizowane będzie zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Źródło: elk.pl